Krásný den,

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás připravila přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů.

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Novinky ve vzdělávání

 

Oblast vzdělávání pro tento rok otevíráme programy Lean leadershipu, kterým podporujeme motivaci a rozvoj zaměstnanců, jejichž cílem je omezit fluktuaci zaměstnanců. Těmito programy cílíme na snížení nákladů v HR na nábor a adaptaci zaměstnanců.

Na úspory nákladů ve výrobě, údržbě, logistice a administrativě jsou zaměřena školení a workshopy mapování procesů VSM (Value stream mapping), operativní řízení (shopfloor management) a nastavení lean metodik pro omezení plýtvání a zvýšení produktivity.

V druhé půlce roku se budeme věnovat lean strategií a jeho nástrojům pro efektivní řízení podniku ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Na závěr roku se budeme intenzivně věnovat funkčnímu nastavení inovačních procesů v organizaci.

Plánované akce

 

V nejbližší době se můžete zúčastnit těchto otevřených programů

v Praze, Brně a Hradci Králové

KONZULTAČNÍ DEN

 

Zvažujete změny v organizaci? Nejste spokojeni s výsledky?

Přijďte se k nám bezplatně poradit, jak správně nastavit procesy ve firmě.

Nezávislým pohledem dokážeme zhodnotit vaši situaci, upozornit na možné úskalí a problémy a následně doporučit vhodná řešení, jak předejít problému.

Témata konzultace: snižování firemních nákladů, produktivita a efektivita práce, zlepšení organizace práce, nastavení a sledování firemních výsledků, promítnutí firemních výsledků do mzdy zaměstnance, automatizace a digitalizace procesů. 

Konzultace je individuální, obvyklá délka trvání je 1 hodina (po předchozí domluvě je možno prodloužit).

Konzultace jsou určeny pro podnikatele, živnostníky, ředitele a vedoucí pracovníky.

ŠKOLENÍ LEAN LEADERSHIP PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ POZICE 1

 

Program zaměřený na rozvoj tvrdých a měkkých dovedností manažera
Dle potřeby využijete 1 nebo 2 dny.
Dozvíte se jak inspirovat, být vzorem, zkoušet nové postupy a rozvíjet podřízené.
Zjistíte proč je důvěra důležitým nástrojem, který šetří čas.
Ukážeme, jak změnit nastavení mysli tak, aby nedůvěra v sebe nebyla limitem.
Vysvětlíme, proč by měl leader tvořit zdravou firemní kulturu, mít dobré morální hodnoty oceňovat detaily a být schopný s lidmi hledat příležitosti ke zlepšení procesů.

Možnost prodloužení programu na 2 dny pro získání hlubších dovedností v oblastech komunikace a vedení týmu.

ŠKOLENÍ LEAN LEADERSHIP PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ POZICE 2

 

Navazující jednodenní školení Lean leadershipu pro získání hlubších dovedností zejména v oblasti komunikace a vedení týmu.  

Zaměříme se na jednotlivé styly komunikace a jejich vzájemné propojení a souvislosti.

Poukážeme na důležitost neverbální komunikace jako podporu mluveného slova.

Naučíme vás efektivně získávat informace během hovoru s týmy i zákazníky pro rozvoj vztahů.
Ukážeme si, jak rozvíjet týmy vhodným rozdělením rolí, stanovením smysluplných cílů a nastavením měření dílčích výsledků.

Ujasníte si svůj aktuální styl vedení a dáme vám tipy na zlepšení manažerské role.

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 26.2.2023

ŠKOLENÍ MAPOVÁNÍ PROCESŮ VSM VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH

 

Jednodenní vzdělávací program pro manažery, pracovníky logistiky a plánování, podnikatele, živnostníky, které je zaměřeno na flexibilitu výroby, zkracování doby zpracování a snížení výrobních nákladů.

Ukážeme, jak zkrátit dobu zpracování výrobků, zajistit hladký tok zásob a zvýšit tak flexibilitu výroby.

Předvedeme využití mapování k inovacím v interní komunikaci, komunikaci se zákazníky a dodavateli.

Mapováním odhalíme slabá místa v procesech a navrhneme zlepšení.

Odkrýváme nové příležitosti úspor nákladů, dokážeme ušetřit až 30% výrobních nákladů.

Každý účastník získá dovednosti využitelné pro jeho konkrétní potřeby.

 

Sleva v předprodeji 20% při objednání do 26.2.2023

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 28.3.2023

ŠKOLENÍ MAPOVÁNÍ PROCESŮ VSM VE SLUŽBÁCH A ADMINISTRATIVĚ

 

Jednodenní vzdělávací program pro manažery, pracovníky logistiky a plánování, podnikatele, živnostníky, které je zaměřeno na flexibilitu služeb, zkracování doby průběhu procesů, hladký tok zásob a snížení celkové doby provedení služby. 

Předvedeme využití mapování k inovacím v interní komunikaci, komunikaci se zákazníky a dodavateli 

Mapováním odhalíme slabá místa v našich procesech a navrhneme zlepšení 

Odkrýváme také nové příležitosti úspor nákladů, obvykle dokážeme ušetřit až 30% nákladů na zpracování zakázek 

Každý účastník získá dovednosti využitelné pro jeho konkrétní potřeby

 

Sleva v předprodeji 20% při objednání do 12.3.2023

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 11.4.2023

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Aktivity ve firmách a organizacích

 

Jsme rádi, že Vám můžeme představit úspěšné projekty, které pro Vás mohou být inspirací. Již pátým rokem realizujeme změny pro stabilitu a jejich rozvoj na trhu.

Lean transformace závodu formou dlouhodobé spolupráce v nadnárodní automotive společnosti

 

Výsledek 1,5 leté spolupráce: 

 • vytyčení strategických oblastí pro zlepšování v dlouhodobém horizontu
 • nový layout výroby pro 34 pracovišť - zlepšení materiálového toku, zkrácení tras přepravy, snížení rozpracovanosti (WIP) ve výrobě pomocí supermarketů a nastavením interních logistických okruhů a optimalizací pracovišť
 • návrh layoutu skladu (materiál, hotové výrobky, balení a expedice) - zkrácení tras přepravy, bezpečnost práce, kombinace pevných a plovoucích pozic pro zlepšení využití kapacit skladu a odstranění chyb v nakládkách
 • standardizace práce manipulantů rozdělením do logistických okruhů (nastavení rutinních činností)
 • revize norem klíčových produktů a nový standard procesu normování
 • zavedení střediskového hospodaření s cílem zpřesnění tvorby budgetu a nástroj pro odhalování nadbytečných nákladů
 • revize rozdělení přímých a nepřímých pracovníků
 • nastavení řízení a monitorování úspor - sledování úspor od návrhu po ověřování ekonomické účinnosti realizovaných aktivit

Benefity projektu

 • zvýšení produktivity práce ve výrobě a skladech
 • realizace aktivit na základě jejího přínosu (bezpečnost, kvalita, optimalizace provozních nákladů)
 • optimalizace controllingových aktivit pro systematické odhalování příležitostí pro snižování provozních nákladů
 • nastavení standardizovaných nástrojů pro sledování účinnosti zlepšovacích aktivit
 • týmová spolupráce interního týmu závodu s externím lean specialistou a jeho proaktivní pravidelná účast v závodě (1x - 3x týdně dle potřeby týmu)
 • celková finanční úspora provozních nákladů s návratností investice do 1,5 roku

Novinky v naší společnosti

 

S potěšením vám představujeme rozšíření našich služeb v oblasti stmelování týmů a dobré praxe v managementu.

Teambuilding - spojení workshopu se zážitkovým programem
Workshop Tvorba firemní strategie vám pomůžeme vytvořit strategii na další období na základě vize a hodnot společnosti. 

Vhodné pro celý management.

Workshop Leadership a týmová spolupráce společnými silami zlepšíme spolupráci, sjednotíme tým, zajistíme jednoduchou a srozumitelnou komunikaci mezi členy týmu.

Workshop je vhodný pro střední management, techniky, mistry, vedoucí směny, logistiky, technology, kvalitáře a teamleadery.

 

Benefity:

 • Komplexní zajištění akce včetně ubytování, občerstvení a doprovodných programů.
 • Snadná objednávka do 5 minut.
 • Vybrané partnerské resorty pro nejlepší cenu.
 • Dobrá dojezdná vzdálenost z Prahy, Brna a Hradce Králové.
 • Umíme připravit teambuilding v anglickém jazyce včetně tištěných materiálů.
 • Nabídku připravíme do 7 dní od objednání.
 • V případě zájmu dokážeme akci vytvořit zcela na míru dle Vašich požadavků.

K objednávce potřebujete jen několik základních informací. Vše ostatní dohodneme emailem, telefonicky či osobní schůzkou.

 


Koučování týmů a jednotlivců - Kouč rozvíjí potenciál člověka, pomáhá s osobnostním rozvojem, otevírá koučovanému možnosti lepšího uplatnění svých schopností a dovedností.

Koučujeme v oblastech komunikace, týmové spolupráce a motivace zaměstnanců.

 • Koučování s cílem rozvoje kompetencí na základě slabých stránek.
 • Individuální koučovací konzultace v rozsahu 1 – 1,5 hodiny.
 • Doporučení počtu a délky konzultací bude doporučeno každému koučovanému po první konzultaci s určením cílového stavu.

Novinky z oboru

 

Sbíráme pro vás novinky v oblasti průmyslu 4.0. od Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a dalších firem a institucí v oblasti vědy, vývoje a techniky. Přinášíme vám nové trendy v řízení z odborných konferencí a nové myšlenky ze startupů na české scéně.

Velmi zajímavá akce k představení nejnovějších trendů v digitalizaci obchodních procesů, managementu a  účetnictví, se konala na konci ledna tohoto roku v Pardubích.

   

Byl zde představen AI prodejní a CRM systém pro B2B. Automatizuje a zrychluje orientaci firmy na trhu. Toto řešení dokáže vytěžovat veřejné datové zdroje o firmách v regionu k cílení nabídek a marketingu, ale také pro prověřování budoucích zákazníků či dodavatelů. Firmám, které řídí podnikání v cloudu by se mohlo líbit řešení pro řízení obchodu, personalistky a správu majetku a dokumentů na jedné platformě. Výběr z mnoha přístupných modulů snadno přizpůsobíte vašim potřebám. Umožňuje tak řízení pomocí API ve workflow řídit úkoly, CRM a celý back office. Dále zde najdete ERP a mimo jiné provozní evidenci. 

 

Produkt pro digitalizace podpisů urychluje podepisování na dálku a podporuje bezpapírové kanceláře. Digitalizovanou agendou převádíme některé rutinní činnosti z člověka na automatizovanou aplikaci. Velmi vhodný se tento nástroj jeví pro digitalizaci smluv, některých HR procesů, spisovou službu a archivaci dokumentů. Digitální podpis rozlišujeme dle významu transakce od prostého elektronického podpisu až po kvalifikovaný podpis (el. pečeť), který má právní účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. Všeobecně dobrou praxí je s elektronickými podpisy zacházet pouze v elektronické podobě a dokumenty v cloudu používat pouze v cloudu, nestahovat do offline prostředí.

 

Ráda bych ještě představila digitalizaci účetních dokladů. Vytěžování přijatých a vydaných faktur pomocí strojového učení je velmi efektivní a výrazně snižuje potřebu rutinních činnosti účetní. Aplikace je plně kompatibilní s účetními softwary např. SAP, Helios, Pohoda,V ario a ABRA. Upozorňuje na duplicity a lze zde vystavovat objednávky pro dodavatele a spravovat je ve workflow.

Tipy na zajímavé akce z oboru

Global Industrie 2023 – NOVUMM 2023/006N

Mezinárodní veletrh Global Industrie se řadí mezi největší strojírenské veletrhy v Evropě.

Tato akce spojuje čtyři strojírenské veletrhy: Midest, Smart Industries, Industrie Lyon a Tol Expo pod jednou střechou.

Analýza konkurence v online prostředí

Data konkurence mohou mít pro vaše byznysová rozhodnutí (zejména při vstupu na zahraniční trhy) naprosto klíčovou hodnotu. Díky novým nástrojům můžete navíc o konkurenci v online prostředí zjistit téměř vše.

Amper 2023

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení.

Amper proběhne ve dnech od 21. do 23. března 2023 v Brně.

Úspory a chytrá řešení

Hlavní konference projektu Rok udržení podnikání bude zaměřená na úspory a chytrá řešení. 28.3.2023

SYMA 2023

25. ročník konference SYMA

Systémy Managementu proběhne ve dnech od 30. do 31. března 2023 v Praze.

Mise na B2B setkání s 265 firmami v oblasti automobilového průmyslu 2023 na Automotive CEE Day

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na Automotive CEE Day 2023.

Akce je vhodná pro společnosti působící v automobilovém průmyslu nebo firmy, které mají zájem o zapojení do dodavatelského řetězce. Výjimečná příležitost k prezentaci výrobků, služeb a možností spolupráce předem vybraným obchodním partnerům ve speciální interaktivní platformě.

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku a zažádejte si o náš nový katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová,

tel: 704 972 324,  email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.