Krásný den,

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás pravidelně připravuje přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů. 

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Novinky pro podporu podnikání a snižování provozních nákladů 

 

Oblasti podpory podnikání se zabýváme již od doby vzniku naší společnosti. Pro tento účel také spolupracujeme s našimi partnery pro rozšíření našich služeb v maximální kvalitě. Pro tento rok jsme ve spolupráci s vědeckotechnickým parkem, Technologickým centrem Hradec Králové nově připravili 3 praktické odpolední workshopy pro podnikatele, ředitele a manažery v oblasti firemního řízení.

V květnu prodiskutujeme palčivé téma řízení provozních nákladů a jejich systematické snižování s cílem pomoci najít způsoby, jak udržet firmu ziskovou, a podnikat s potěšením.

V druhé polovině roku nabídneme další 2 workshopy, tentokrát otevřeme téma správy firemních dat. Posledním programem poskytneme pohled na implementaci ekonomicky udržitelných inovací.

Těšit se můžete také na vzdělávací programy lean metod Value stream mapping a řízení provozu v praxi pomocí shopfloor managementu. Tyto techniky nám mohou získat až 30% úspory v procesech, zajistit flexibilitu výroby /služeb a snížit náklady např. v zásobách. V konečném efektu zlepšíme velmi důležitý firemní výsledek, Cash Flow a další ekonomické výsledky.

 

ŠKOLENÍ MAPOVÁNÍ PROCESŮ VSM VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH

 

Jednodenní vzdělávací program pro manažery, pracovníky logistiky a plánování, podnikatele, živnostníky, které je zaměřeno na flexibilitu výroby, zkracování doby zpracování a snížení výrobních nákladů.

Ukážeme, jak zkrátit dobu zpracování výrobků, zajistit hladký tok zásob a zvýšit tak flexibilitu výroby.

Předvedeme využití mapování k inovacím v interní komunikaci, komunikaci se zákazníky a dodavateli.

Mapováním odhalíme slabá místa v procesech a navrhneme zlepšení.

Odkrýváme nové příležitosti úspor nákladů, dokážeme ušetřit až 30% výrobních nákladů.

Každý účastník získá dovednosti využitelné pro jeho konkrétní potřeby.

ŠKOLENÍ MAPOVÁNÍ PROCESŮ VSM VE SLUŽBÁCH A  ADMINISTRATIVĚ

 

Jednodenní vzdělávací program pro manažery, pracovníky logistiky a plánování, podnikatele, živnostníky, které je zaměřeno na flexibilitu služeb, zkracování doby průběhu procesů, hladký tok zásob a snížení celkové doby provedení služby. 

Předvedeme využití mapování k inovacím v interní komunikaci, komunikaci se zákazníky a dodavateli 

Mapováním odhalíme slabá místa v našich procesech a navrhneme zlepšení 

Odkrýváme také nové příležitosti úspor nákladů, obvykle dokážeme ušetřit až 30% nákladů na zpracování zakázek 

Každý účastník získá dovednosti využitelné pro jeho konkrétní potřeby

 

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 11.4.2023

WORKSHOP ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

 

Odpolední praktický workshop pro podnikatele, ředitele a manažery.

Budeme se věnovat řízení provozních nákladů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Prodiskutujeme, jak ovlivňovat náklady pomocí strategického, operativního a projektového řízení. Ukážeme nejčastější chyby v řízení nákladů. Poradíme kde a jak systematicky hledat úspory. Probereme příklady úsporných opatření v provozu. Ukážeme dobrou praxi řízení nákladů při zavádění inovací. Cílem programu je poradit účastníkům s řízením nákladů a pomoci jim najít způsoby, jak udržet firmu ziskovou a podnikat s potěšením. 

ŠKOLENÍ ŘÍZENÍ OPERATIVY V PROVOZU

 

Dvoudenní vzdělávací program pro manažery, vedoucí provozů a oddělení, střední management. 

Program je zaměřený na důležitost spolupráce mezi odděleními, vedoucí k vysoké produktivitě výroby.

Efektivní komunikace v řízení týmu i napříč odděleními v každodenní operativě.

Zákaznický přístup a optimalizace pracovišť.

Efektivní plánování výroby.

Měření výkonu výroby.

Nastavení kaskádových meetingů a eskalace problémů.

Stanovení hranic procesů a odpovědností.

Principy efektivního zaškolování zaměstnanc

Cílem programu je dodávat zákazníkům výrobky v požadovaném čase, kvalitě a bez vícenákladů.

 

                               Sleva v předprodeji 20% při objednání do 11.4.2023

                                         Sleva v předprodeji 10% při objednání do 9.5.2023

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Zvýhodněné letní workshopy ve firmách

 

Již druhým rokem můžete využít odstávky výrob ke zlepšení  procesů ve vaší firmě.

Workshopem spojíme teoretické znalosti Lean metodik  s praktickým využitím ve vašem provozu.

Nabízíme 6 variant programu pro zlepšení produktivity a efektivity v provozu a kancelářích.

Zlepšíme pracoviště společně s vaším týmem do jednoho týdne.

Workshop je určen pro tým 5 - 10 účastníků dle programu.

Teoretické školení pro účastníky bez zkušeností, pro maximálně 16 účastníků za cenu 6 osob.

Jsme vám plně k dispozici 6 týdnů o letních prázdninách za zvýhodněnou cenu.

VYBERTE VHODNÝ PROGRAM PRO VÁŠ PROVOZ:

Odstranění ztrát ve výrobě / MUDA HUNTING za 1 den

Teoretické seznámení s plýtváním v provozu a administrativě

Nejčastější nedostatky v provozu a možnosti jejich odstranění

MUDA WALK / GEMBA WALK v provozu, vyhodnocení a sledování dlouhodobého trendu plýtvání

Produktivní kancelář / 5S za 2 dny

Teoretické seznámení s metodikou 5S

Uspořádání vybraného pracoviště, přenastavení činností pro zvýšení produktivity práce

Návrh měřitelných výsledků, komunikace a vizualizace

Rychlé výměny nástrojů / SMED za 3 dny

Celodenní školení 5S, SMED a OEE pro výrobu a údržbu

Natočení výměny

Analýza postupu výměny, rozdělení interních a externích aktivit, návrhy zlepšení organizace a použité techniky / nástrojů

Návrh budoucího stavu, návodka nového postupu výměny

Akční plán realizace

Dokážeme zkrátit interní čas výměny o 30 až 50 % po prvním workshopu

Produktivní údržba / TPM  / autonomní údržba za 4 dny

Celodenní školení 5S, TPM a OEE pro výrobu a údržbu

Vyčištění stroje / pracoviště, označení závad a kritických bodů ke kontrole

Nastavení autonomní kontroly, rozdělení prací údržby a výroby

Nastavení sledování OEE a klíčových ukazatelů údržby

Nastavení schůzek OEE a problem solving procedura

Definování skladu náhradních dílů

Mapování procesů / VSM  za 4 dny

Celodenní školení VSM pro logistiku, výrobu a plánovače

Výběr produktové rodiny

Analýza současného stavu

Návrh budoucího stavu pro zkrácení doby zpracování

Akční plán aktivit

Mapováním procesů generujeme úspory až 30% výrobních nákladů. Odstraňováním duplicit z procesů, redukcí interních přeprav a dalších optimalizací zkrátíme dobu zpracování výrobků.

Štíhlá výroba / modelové pracoviště  za 5 dní

Kombinace školení a workshopů lean metodik na míru 

Snížení rizika úrazů, nehod a skoronehod na pracovišti

Zjednodušení práce

Zvýšení produktivity balancováním pracovišť

Aktivity pro zvýšení OEE a flexibilitu dodávek

SNIŽUJEME PROVOZNÍ NÁKLADY ZLEPŠOVÁNÍM KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ 

Aktivity ve firmách a organizacích

 

Jsme rádi, že Vám můžeme představit úspěšné projekty, které pro Vás mohou být inspirací. Již pátým rokem realizujeme změny pro stabilitu a jejich rozvoj na trhu.

 

Nastavení firemní strategie a snížení doby dodávek zákazníkům formou projektů ve středně velkém podniku v oblasti výroby a distribuce chemie

 

Výsledek 5 měsíční spolupráce: 

 • analýza podnikových výsledků, procesů a systémů společnosti
 • revize SWOT analýzy
 • revize vize a mise společnosti
 • sestavení strategického plánu na 3 roky pro stabilizaci výroby, snížení provozních nákladů a růst na trhu
 • roadmapa aktivit se zodpovědnostmi a prioritizací úkolů
 • nastavení KPI (klíčové podnikové ukazatele pro oblast ekonomických výsledků, obchodních cílů, kvality a řízení operativy)
 • VSM / mapování toku hodnot výrobku s cílem zkrácení doby dodávek zákazníkovi  - mapa současného stavu, návrh budoucího stavu, realizace odsouhlasených aktivit (organizační a nízkonákladové), návrhy řešení a dlouhodobý plán ostatních aktivit k internímu zpracování
 • stanovení pravidel pro prioritizaci objednávek do výroby
 • optimalizace ERP systému pro zlepšení plánování
 • optimalizace skladových zásob - ABC analýza, výpočet min. max skladových limitů
 • sledování reálného času výroby výrobní dávky
 • optimalizace pracovišť výroby
 • návrh optimalizace regálového skladu - pevné a plovoucí pozice dle obrátkovosti

Benefity projektu

 • stabilizace závodu pomocí schválené strategie, stanovených zodpovědností a priorit celým managementem 
 • zkrácení doby dodávek zákazníkovi z max. 10 dní na max. 5 dní (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
 • středněobrátkové zboží s dodávkou do 3 dní (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
 • rychloobrátkové zboží s dodávkou do 24 hodin (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
 • zvýšení efektivity tržních nákupů surovin
 • výrazné snížení hodnoty skladových zásob - úspora 10% celkové hodnoty skladu
 • zlepšení ukazatele Cash Flow
 • uvolnění místa v regálovém skladu o 1/3

 

Novinky v naší společnosti

 

S potěšením vám představujeme naši nabídku teambuildingových aktivit.

Unikátní spojení workshopu se zážitkovými aktivitami, při kterých stmelujete tým, ale dohodnete i vaše záměry do budoucna.

Tvorba firemní strategie

 

Manažerský tým s pomocí moderátora vytvoří firemní strategii na další období na základě vize a hodnot společnosti. Z výsledků SWOT analýzy vytvoří Road mapu potřebných aktivit k naplnění podnikových cílů a společně poté stanovíme cíle jednotlivých KPI a odpovědné osoby za dosažení cílů. Účastníky seznámíme se strategií Balanced score card a ukážeme její využití k plnění cílů a motivaci zaměstnanců.

 

 

Benefity:

 • Strategie vytvořená celým manažerským týmem.
 • Určení priorit a zodpovědností vnese řád a klidnou atmosféru do společnosti.
 • Všichni půjdou za podnikovým cílem s jasnou rolí.
 • Komplexní zajištění akce včetně ubytování, občerstvení a doprovodných programů.
 • K objednávce potřebujete jen několik základních informací. Vše ostatní dohodneme emailem, telefonicky či osobní schůzkou.
 • Snadno objednáte do 5 minut.
 • Vybrané partnerské resorty pro nejlepší cenu.
 • Dobrá dojezdná vzdálenost z Prahy, Brna a Hradce Králové.
 • Umíme připravit teambuilding v anglickém jazyce včetně tištěných materiálů.
 • Nabídku připravíme do 7 dní od objednání.
 • V případě zájmu dokážeme akci vytvořit zcela na míru dle Vašich požadavků.

 

Vybírat můžete z těchto lokalit:

 

Čtyřhvězdičkový sportovní resort nacházející se v Brdské vrchovině.

Doprovodné aktivity: geochashing, turnaj v rybolovu či šipkách, golfový večírek, wellness procedury a SPA centrum.

 

Tříhvězdičkový hotel situovaný v klidné přírodě mimo civilizaci v Posázaví.

Doprovodné aktivity: discgolf, vodácký nebo cyklistický výlet, fotbalový, tenisový, nohejbalový či volejbalový turnaj.

 

Čtyřhvězdičkový golfový resort v klidné části města ve východních čechách s vyhlášenou gastronomií.

Doprovodné aktivity: golfový turnaj, indoor golfový turnaj, tématické večery, degustační menu, karaoke, diskotéka či prohlídka hvězdárny.

 

Čtyřhvězdičkový hotel na okraji lesa v podhůří Orlických hor.

Doprovodné aktivity: cyklistický výlet, svezení loďkou na rybníku, rybaření, minigolfové hřiště, degustace destilátů, rumů a whisky.

Tipy na zajímavé akce z oboru

Mise na B2B setkání s 265 firmami v oblasti automobilového průmyslu 2023 na Automotive CEE Day

Agentura Czech Trade zve české firmy ke společné účasti na této události.

Akce je vhodná pro společnosti působící v automobilovém průmyslu nebo firmy, které mají zájem o zapojení do dodavatelského řetězce. Vyjímečná příležitost k prezentaci výrobků, služeb a možnosti spolupráce předem vybraných obchodním partnerům ve speciální interaktivní platformě.

CEE Sustainable Finance Summit

Cílem summitu je představit příležitostí v oblasti udržitelného financování a spolupráce v oboru napříč Evropou. Také firmy získají lepší vhled do problematiky a řešení udržitelného financování. Mezi hlavní témata akce konané 15.-18.5. v Praze, patří Green Deal, balíček Fit for 55, zelené dluhopisy.

Cloud computing Conference

Společnost Exponet pořádá konferenci ke cloudovým službám pro IT profesionály a pro všechny, kdo využívají cloudové službě ve své firemní infrastruktuře. K diskuzi jsou připravena témata integrace cloudových řešení do firemní infrastruktury, pravidla poskytování cloudových služeb ve veřejné správě, náklady.

Akce se koná 23.5. v Praze

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku a zažádejte si o náš nový katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová,

tel: 704 972 324,  email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.