Krásný den, 

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás pravidelně připravuje přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů. 

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Finalizace rozpočtu na další období 

 

Sestavení rozpočtu na další období je jedna z nejdůležitěších a nejnáročnějších firemních aktivit. Přesnost rozpočtů a k němu přiřazených plánovaných aktivit přímo ovlivňuje hospodářské výsledky podniku.

 

Jak se tedy vypořádat s rozpočetnictvím ve velkých i malých podnicích?

 • Rozpočet připravujeme v celém manažerském týmu, aby mohly být zahrnuty všechny potřeby organizace.
 • Rozpočet navazujeme na strategii, dlouhodobý či střednědobý plán podniku.
 • Zohledníme všechny potřebné investice a aktivity všech oddělení.
 • Rozpočty vytváříme pro střediska / oddělení nebo hodnoty jednotlivých výkonů.
 • Do rozpočtů také promítneme různé vlivy - předpoklad nárůstu cen materiálů a služeb, nárůstu mezd, atd...
 • Prodeje plánujeme na základě relevantních dat, předpokladů a porovnáváme s minulými roky, je li to relevantní.
 • Osvědčenou praxí je zpracovat optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu budgetu, abychom mohli reagovat na naše aktuální potřeby a dosahovali těch nějlepších možných výsledků.
 • Do rozpočtů nedáváme jen negativní vlivy, ale také předpoklad systematického snižování nepotřebných provozních nákladů. Odstraňování neefektivit - plýtvání v procesech.  

Jaká je tedy dobrá praxe systematického snižování provozních nákladů? 

 

Oblasti úspor vytipujte na základě dat. Vhodnými podklady jsou podnikové výsledky KPI, výsledky auditů, SWOT analýza a mapování procesů (Value stream mapping). Mapováním procesů na skupině produktů dokážeme šetřit až 30 % jejich výrobních nákladů.

Nápady na úspory hodnoďte dle očekávaného přínosu, plánovaných investic a doby realizace. Podle tohoto hodnocení přiřazujte nápadům priority pro realizaci.

Pro zlepšovací návrhy / zlepšování v procesech zpracujte proces od podávání návrhů, schvalování a realizaci v provozu. Dobrou praxí je projektový přístup.

Veďte evidenci úspor se všemi nápady, jeho plánovanou hodnotou úspory a reálnou (ověřenou úsporou po uvedení do provozu).

Efektivitu realizovaných úspor pravidelně (nejlépe měsíčně) hodnoďte pomocí controllingu.

 
Tipy na úspory z praxe:

 • Nastavení optimálních skladových zásob - hodnota zásob má přímý vliv na Cash Flow
 • Eliminace chyb ve skladování - správně používaný skladový systém pro materiály, rozpracované výrobky, hotové, obaly...
 • Milkrun (trasování) a Fulltrack loading
 • Recyklace a nové možnosti zpracování materiálů a surovin
 • Automatizace v nákupu a logistice
 • Automatizace a digitalizace administrativních prací (správa akcí a úkolů - workflow, projektové řízení, změnová služba,...)
 • Omezení fluktuace - náklady na nábor zaměstnanců jsou vyšší než rozvoj stávajících zaměstnanců
 • Motivační složka mzdy navázaná na výsledky podniku
 • Zlepšení organizace práce
 • Snižování poruch - zavedením autonomní, preventivní a prediktivní údržby (TPM) snižujeme náklady na poruchy strojů a zvyšujeme jejich výkon
 • Zkrácení nevýrobních časů při výměnách nástrojů (SMED) snížíme čas výměny až o 50%
 • Automatizace vybraných procesů ve výrobě, bezpapírová výroba
 • Správné nastavení kalkulací výrobních cen a jejich pravidelná revize
 • Automatizace v účetnictví
 • Monitoring spotřeb energií, vody... pomocí čidel

Efektivním snižováním nákladů zlepšíme hospodářské výsledky podniku

RYCHLÉ VYHODNOCENÍ > KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP > EKONOMICKÝ BENEFIT

Můžete se těšit na naše vzdělávací programy v oblasti lean, projektového managementu, kalkulací a zavádění inovací. Pravidelně zvýhodňujeme včasný nákup vzdělávacích programů.

Nyní můžete využít i doprodejové akce 1+1 zdarma na brněnský termín školení Lean personální management.

 

Aktuálně se můžete těšit na tyto otevřené programy:

ŠKOLENÍ LEAN PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

 

 • Velmi důležité je umět řídit lidské zdroje, obzvláště v době, kdy je málo pracovníků
 • Personalistům nabízíme školení, kde se dozví, jak pozitivně podporovat kulturu společnosti pravidly „umět, moci, chtít"
 • Ukážeme, jak řídit lidské zdroje pomocí odstraňování plýtvání v administrativě a orientací na výsledky (kvalita, dodávky, náklady)
 • Jak podporovat zaměstnance organizováním workshopů a benchmarků.
 • Probereme možnosti flexibilní práce – uspořádání kanceláří, fixní vs. plovoucí pracovní dobu
 • Budeme sdílet zkušenosti z ostatních firem

Sleva 1+1 osoba zdarma z důvodu doprodeje termínu

ŠKOLENÍ INOVAČNÍ PROCESY V ORGANIZACI

 

 • Navrhneme, jak rozvíjet kreativitu zaměstnanců a ukážeme, jak vybírat a hodnotit jejich nápady z hlediska přínosů
 • Ukážeme vám postup realizace (klasické a agilní přístupy projektového řízení)
 • Rozdělování týmových rolí a stanovení odpovědností za inovační procesy
 • Rozebereme životní cyklus výrobku
 • Probereme možnosti financování inovací a naučíme vás je úspěšně vyhodnocovat
 • Vhodné pro majitele, ředitele, jednatele a pracovníky rozvoje

SEMINÁŘ KALKULACE

 • Odborná diskuse na téma výpočtů cen, účelem je porozumět souvislostem mezi náklady, cenami a ziskem nabízených výkonů
 • Dovedeme vás k zamyšlení nad stávajícími výpočty a poradíme s nastavením nejvhodnějších kalkulací pro váš byznys jak vybrat vhodný typ kalkulace a co všechno do ní zahrnout ukážeme postup tvorby kalkulačního vzorce.
 • Jak se dá kalkulace využívat ke sledování profitability zakázek a vyhodnocování
 • Klademe největší důraz na praktické využití tématu v praxi
 • Benefity projektu – Promítnutí všech nákladů do ceny služeb ukáže konkurenceschopnost firmy, pokud jsou náklady příliš vysoké, navrhneme vhodné oblasti ke snížení nákladů
 • Vhodné pro ředitele firem a organizací, manažery, podnikatele a živnostníky

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 19.12.2023

Sleva v předprodeji 20% při objednání do 19.11.2023

ŠKOLENÍ LEAN PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • Dozvíte se vše, co by měl znát dobrý projektový inženýr, manažer a koordinátor projektů
 • Účastníci získají přehled o metodice APQP, plánu rozvoje, nákladů a investic, možnostech kalkulačních schémat, plánování provozů a kapacit strojního vybavení, synchronizace toku
 • Projdeme možnosti inovací výroby a podpory kvality – Poka Yoke
 • Vhodné pro oddělení Nových projektů a všechny spolupracovníky při zavádění nového projektu
 • Vílem je zajistit hladký průběh náběhů nových projektů do výroby
 • Přehled APQP
 • Plánování provozu a kapacit strojního vybavení dle plánu rozvoje, nákladů a investic
 • Synchronizace toku materiálu, MOCK UP, podpora kvality – Poka Yoke, možnosti automatizací
 • Předávka projektu do sériové výroby a změnová služba

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 22.12.2023

Sleva v předprodeji 20% při objednání do 22.11.2023

ŠKOLENÍ LEAN LEADERSHIP PRO MANAŽERY

 

 • Školení je zaměřeno na rozvoj tvrdých a měkkých dovedností leadera
 • Dozvíte se, proč je důvěra důležitým nástrojem, který šetří čas
 • Ukážeme, jak změnit nastavení mysli, tak, aby nedůvěra v sebe nebyla limitem
 • Vysvětlíme, proč by měl leader tvořit zdravou firemní kulturu, mít dobré morální hodnoty, oceňovat detaily a být schopný s lidmi hledat příležitosti ke zlepšení procesů
 • Správný leader by měl umět pracovat s fakty, předávat pravomoci a delegovat práci tak, aby byl tým efektivnější a schopnější
 • Poukážeme na důležitost neverbální komunikace jako podporu mluveného slova
 • Naučíme vás efektivně získávat informace během hovoru s týmy i zákazníky pro rozvoj vztahů
 • Ukážeme si, jak rozvíjet týmy vhodným rozdělením rolí, stanovením smysluplných cílů a nastavením měření dílčích výsledků
 • Ujasníte si svůj aktuální styl vedení a dáme vám tipy na zlepšení manažerské role
 • V závěru programu si prakticky procvičíte překonávání námitek a řešení konfliktů

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 12.1.2024

Sleva v předprodeji 20% při objednání do 12.12.2023

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Novoroční poukazy

 

Jsme rádi, že vám již třetím rokem můžeme nabídnout zvýhodněné Novoroční poukazy vybraných služeb k uplatnění v roce 2024. Ceny služeb školení, workshopů a mentoringových programů pro firmy jsou zvýhodněny slevou až 20 % z letošních cen. 

Dále jsme spustili prodej poukazů pro jednotlivce pro profesní růst a začínající podnikatele, které mohou být vhodným dárkem pro vaše blízké nebo jako ocenění spokojenosti vašich zaměstnanců. Vouchery jsou právě v prodeji a budou k dispozici k zakoupení do 15.2.2024. 

Novoroční poukaz – Workshop, zlepšování v praxi 

Nabízí 7 variant pro zlepšení produktivity a efektivity v provozu a kancelářích se slevou 10 - 20% z ceny workshopu.

Zlepšíme pracoviště společně s vaším týmem do jednoho týdne.

Novoroční poukaz – školení na míru pro 4 - 16 osob

Propojujeme teoretické znalosti s praktickými příklady použití ve vašem oboru.

Vzděláváme v těchto oblastech: manažerské dovedností, Lean leadership, kalkulace, každodenní zlepšování formou Kaizen a Lean metod, motivace, organizace práce, produktivita a efektivita, mentoring, inovační procesy.

Novoroční poukaz – konzultační hodiny

Nabízí zvýhodněné balíčky konzultací pro firmy, začínající podnikatele a jednotlivce.

Zapojením zaměstnanců do mentoringového programu zlepšíte výkonnost celé organizace, pozitivně ovlivníte spokojenost zaměstnanců a pomůžete snížit fluktuaci

Připravíme vaše klíčové zaměstnance na postup v kariéře, podpoříme výkonnost klíčových týmů

Poukazy jsou také vhodným dárkem vašim blízkým pro postup v kariéře nebo pro rozjezd podnikání, případně vhodnou odměnou zaměstnance za dobře vykonanou práci.

Zakoupené poukazy jsou platné do 15.12.2024

SNIŽUJEME PROVOZNÍ NÁKLADY ZLEPŠOVÁNÍM KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ 

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku a zažádejte si o náš nový katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová,

tel.: 704 972 324,  email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Tento e-mail by odeslán na váš email, protože jste se u nás přihlásili k odběru, poptávali naše služby nebo jste již naším zákazníkem. Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.