Krásný den, 

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás pravidelně připravuje přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů. 

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Čas k zastavení, zpětné vazbě a předsevzetí do Nového roku

 

Konec roku se nezadržitelně blíží a nabádá nás k bilancování.

 

V To-do listu odškrtáváme poslední úkoly splnitelné do konce roku a ty ostatní přesouváme na příští rok, případně do koše.

 

Pokud už jsme si odškrtli naplánovaní provozu do konce roku, rozjezd výroby po novém roce, strategii a rozpočet na příští rok, můžeme se na chvíli zastavit, nechat vstřebat zážitky a události, zhodnotit účinnost a zbavit se toho co nefunguje a nepřináší hodnotu.  Vzít si čas na duševní očistu, načerpat sílu do roku nového a popřemýšlet nad seberozvojem. Toto funguje v osobním i profesním životě.

 

Co se týče bilance podniků, větší firmy hlásí celkem dobrou ekonomickou kondici. U menších firem se častěji setkáváme s problémy s rostoucími náklady, které nedokážeme zcela propsat do koncových cen. Tento trend se projevuje tak, že i v případě rostoucích tržeb se snižuje celková ziskovost společnosti nebo v části jeho produktového portfolia.

 

Také vnímáme, že dlouhodobý tlak na růst mezd kvůli napětí na trhu práce se negativně projevuje na zvyšování provozních nákladů a má také přímý vliv na snižování ziskovosti společností. Při očekávaném zvyšování mezd v průměru o 10% je právě třeba se zamyslet také nad skutečnou přidanou hodnotou a rizikem snižování ziskovosti. Malé firmy řeší nárůst mezd individuálně ruku v ruce dle výkonu. Tento přístup mohu doporučit v dlouhodobém horizontu všem podnikům bez rozdílu velikosti.

 

Duševní očistu podniků bych viděla čistě pragmaticky ve využití odstávky ve výrobě pro údržbu a úklid.

 

Prognózy pro ekonomiku příštího roku očekávají růst ekonomiky s obnovou růstu spotřeby domácností, což ukazuje na příležitosti pro výrobní i službové společnosti. I v oblasti exportu očekáváme vhodné příležitosti na trhu.

 

Doporučit lze trend optimalizací ve výrobě a službách s důrazem na hladké toky s co nejmenší rozpracovaností vzhledem k drženým nákladům v zásobách a potřebné flexibilitě.

 

A jaká očekáváme tržní rizika?

 • Výpadek dodávek zemního plynu a ropy z Ruska
 • Možnost obnovení problémů v dodavatelských řetězcích
 • Možný nárůst cen energií
 • Nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí

Jakými tématy se tedy zabývat v následujícím roce?

 

Produktivita práce

Cílem je zvyšování přidané hodnoty výrobků a systematické snižování nepotřebných provozních nákladů. Produktivitu ovlivňujeme standardizací, dobře nastaveným řízení operativy, digitalizací potřebných dat a dokumentace, automatizací a robotizací jako náhradu rutinních, jednoduchých a standardizovaných manuálních činností, také náhradu těžké lidské práce. Vhodným tématem je také osobní produktivita a Time management zaměstnanců.

 

 

Modernizace IT infrastruktury a kybernetická bezpečnost

Smyslem modernizace je zajistit efektivní podporu procesů a vytvořit podmínky pro funkční komunikaci ve společnosti. Vhodné je zaměřit se na vhodný sběr a uchovávání potřebných dat, koncepci zpracování dat, výběr vhodných podnikových systémů, které jsou vzájemně kompatibilní a informačních kanálů na základě mapování procesů a informačních toků. Je nezbytné IT infrastrukturu řešit z dlouhodobého pohledu a budoucích potřeb, plánovaných kapacit a ochranu dat v rámci strategie společnosti. 

 

Často se ve firmách řeší problémy s duplicitou dat a nedostatečnou komptabilitou systémů a s tím souvisejícími problémy v podobě relevantnosti dat a změnováním, informacemi personálu. Součástí strategie společnosti je i otázka digitalizace dat a zavádění automatizací ve společnosti tam, kde to dává smysl.

 

 

Generační výměna v rodinných podnicích

Cílem je připravovat předání firmy tak, aby transformace byla úspěšná a firma pokračovala v provozu. První generační výměnu nepřežije asi polovina firem. Celková doba předání firmy trvá obvykle půl roku až rok a předchází ji nejlépe několikaletá příprava nástupnictví. Je potřeba nastavit systém rodiny, jehož součástí je rodinná vize a strategie, a tzv. rodinná ústava. Dalším krokem je sladění firemní a rodinné strategie, rozdělení rolí mezi nástupníky a výkonný management. Následně je vhodné revidovat procesy, kterých se změny dotknou a připravit kontrolní mechanismus pro zajištění předání podniku v dobré kondici. Další možností je převedení podniku z rodinné společnosti na čistě manažerské vedení najmutím celého managementu, nejčastěji ve složení provozní ředitel, finanční ředitel a obchodní ředitel, personalista.

 

 

Vzdělávání – zvyšování kvalifikace, benefity

Cílem je zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a snížení fluktuace na co nejnižší míru. Fluktuace zaměstnanců přináší vyšší náklady než motivace a rozvoj stávajících zaměstnanců. Doporučit můžeme sladit personální procesy s celkovou strategií společnosti, zejména soulad s vizí společnosti a jejími hodnotami.

 

V současné době roste poptávka po technických a digitálních dovednostech a leadershipu. Všeobecně je vhodné podporovat zaměstnance v odpovědnosti, spolehlivosti, schopnosti týmové spolupráce, logickém myšlení a schopnosti řešení problémů, kreativitě a originalitě, odolnosti a přizpůsobivosti.

Aktuálními tématy jsou také flexibilní pracovní doba a home office. 

Rádi se s vámi zamyslíme nad vhodnými změnami, připravíme návrhy a společně zrealizujeme formou projektů nebo dlouhodobé spolupráce.

Můžete se také těšit na naše vzdělávací programy formou školení, seminářů, workshopů a mentoringových programů v oblasti managementu, lean a projektového managementu, leadershipu, kalkulací a zavádění inovací.

Vzděláváme na míru inhouse a formou otevřených programů v Praze, Brně, Hradci Králové a online.

Pravidelně zvýhodňujeme včasný nákup vzdělávacích programů slevou až 20%.

 

Aktuálně se můžete těšit na tyto otevřené programy:

SEMINÁŘ KALKULACE

 • Odborná diskuse na téma výpočtů cen, účelem je porozumět souvislostem mezi náklady, cenami a ziskem nabízených výkonů
 • Dovedeme vás k zamyšlení nad stávajícími výpočty a poradíme s nastavením nejvhodnějších kalkulací pro váš byznys jak vybrat vhodný typ kalkulace a co všechno do ní zahrnout ukážeme postup tvorby kalkulačního vzorce.
 • Jak se dá kalkulace využívat ke sledování profitability zakázek a vyhodnocování
 • Klademe největší důraz na praktické využití tématu v praxi
 • Benefity projektu – Promítnutí všech nákladů do ceny služeb ukáže konkurenceschopnost firmy, pokud jsou náklady příliš vysoké, navrhneme vhodné oblasti ke snížení nákladů
 • Vhodné pro ředitele firem a organizací, manažery, podnikatele a živnostníky

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 19.12.2023

ŠKOLENÍ LEAN PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • Dozvíte se vše, co by měl znát dobrý projektový inženýr, manažer a koordinátor projektů
 • Účastníci získají přehled o metodice APQP, plánu rozvoje, nákladů a investic, možnostech kalkulačních schémat, plánování provozů a kapacit strojního vybavení, synchronizace toku
 • Projdeme možnosti inovací výroby a podpory kvality – Poka Yoke
 • Vhodné pro oddělení Nových projektů a všechny spolupracovníky při zavádění nového projektu
 • Vílem je zajistit hladký průběh náběhů nových projektů do výroby
 • Přehled APQP
 • Plánování provozu a kapacit strojního vybavení dle plánu rozvoje, nákladů a investic
 • Synchronizace toku materiálu, MOCK UP, podpora kvality – Poka Yoke, možnosti automatizací
 • Předávka projektu do sériové výroby a změnová služba

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 22.12.2023

ŠKOLENÍ LEAN LEADERSHIP PRO MANAŽERY 

 

 • Školení je zaměřeno na rozvoj tvrdých a měkkých dovedností leadera
 • Dozvíte se, proč je důvěra důležitým nástrojem, který šetří čas
 • Ukážeme, jak změnit nastavení mysli, tak, aby nedůvěra v sebe nebyla limitem
 • Vysvětlíme, proč by měl leader tvořit zdravou firemní kulturu, mít dobré morální hodnoty, oceňovat detaily a být schopný s lidmi hledat příležitosti ke zlepšení procesů
 • Správný leader by měl umět pracovat s fakty, předávat pravomoci a delegovat práci tak, aby byl tým efektivnější a schopnější
 • Poukážeme na důležitost neverbální komunikace jako podporu mluveného slova
 • Naučíme vás efektivně získávat informace během hovoru s týmy i zákazníky pro rozvoj vztahů
 • Ukážeme si, jak rozvíjet týmy vhodným rozdělením rolí, stanovením smysluplných cílů a nastavením měření dílčích výsledků
 • Ujasníte si svůj aktuální styl vedení a dáme vám tipy na zlepšení manažerské role
 • V závěru programu si prakticky procvičíte překonávání námitek a řešení konfliktů

Sleva v předprodeji 10% při objednání do 12.1.2024

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Novoroční poukazy

 

Jsme rádi, že vám již třetím rokem můžeme nabídnout zvýhodněné Novoroční poukazy vybraných služeb k uplatnění v roce 2024. Ceny služeb školení, workshopů a mentoringových programů pro firmy jsou zvýhodněny slevou až 20 % z letošních cen. 

Dále jsme spustili prodej poukazů pro jednotlivce pro profesní růst a začínající podnikatele, které mohou být vhodným dárkem pro vaše blízké nebo jako ocenění spokojenosti vašich zaměstnanců. Vouchery jsou právě v prodeji a budou k dispozici k zakoupení do 15.2.2024. 

Novoroční poukaz – Workshop, zlepšování v praxi 

Nabízí 7 variant pro zlepšení produktivity a efektivity v provozu a kancelářích se slevou 10 - 20% z ceny workshopu.

Zlepšíme pracoviště společně s vaším týmem do jednoho týdne.

Novoroční poukaz – školení na míru pro 4 - 16 osob

Propojujeme teoretické znalosti s praktickými příklady použití ve vašem oboru.

Vzděláváme v těchto oblastech: manažerské dovedností, Lean leadership, kalkulace, každodenní zlepšování formou Kaizen a Lean metod, motivace, organizace práce, produktivita a efektivita, mentoring, inovační procesy.

Novoroční poukaz – konzultační hodiny

Nabízí zvýhodněné balíčky konzultací pro firmy, začínající podnikatele a jednotlivce.

Zapojením zaměstnanců do mentoringového programu zlepšíte výkonnost celé organizace, pozitivně ovlivníte spokojenost zaměstnanců a pomůžete snížit fluktuaci

Připravíme vaše klíčové zaměstnance na postup v kariéře, podpoříme výkonnost klíčových týmů

Poukazy jsou také vhodným dárkem vašim blízkým pro postup v kariéře nebo pro rozjezd podnikání, případně vhodnou odměnou zaměstnance za dobře vykonanou práci.

Zakoupené poukazy jsou platné do 15.12.2024

Věrnostní programy

 

Opakované spolupráce jsou pro nás nejlepší referencí, a proto i letos odměňujeme naše stálé zákazníky věrnostními programy.

 

Je nám ctí, že již 40% našich klientů aktuálně využívá výhod věrnostního programu, který je určen nejen firmám, ale také jednotlivcům. Program je sestaven z aktivit zdarma, slev a výukových materiálů. Množství výhod je  rozděleno do 7 stupňů dle objemu zakoupených služeb v posledních

3 letech. 

 

Jaké výhody věrnostní program poskytuje?

 • Zdarma konzultace až 8x ročně
 • Zdarma vybrané výukové materiály
 • Zdarma zpracování výukových materiálů na míru dle přání zákazníka
 • Sleva až 35% na otevřené vzdělávací programy
 • Sleva až 5% z hodinové sazby pro projekty a dlouhodobou spolupráci
 • Sleva až 3% na firemní školení na míru
 • Sleva až 50%na lean audit 
 • Sleva až 25% na audit digitální připravenosti
 • Zvýhodněné ceny workshopů

 

Jak můžete program čerpat?

 • Veškeré slevy, které program nabízí, automaticky započítáváme do cenové nabídky.
 • Stupeň vaší věrnosti pravidelně aktualizujeme po každé zaplacené faktuře, abyste měli vždy jasný přehled o tom, na jakou úroveň věrnostního programu právě dosahujete.
 • Zákazníky pravidelně informujeme o jejich aktuálních výhodách k čerpání.

SNIŽUJEME PROVOZNÍ NÁKLADY ZLEPŠOVÁNÍM KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ 

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku a zažádejte si o náš nový katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová,

tel.: 704 972 324,  email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Tento e-mail by odeslán na váš email, protože jste se u nás přihlásili k odběru, poptávali naše služby nebo jste již naším zákazníkem. Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.