Krásný den, 

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás pravidelně připravuje přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů.

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Jak zvýšit prosperitu v roce 2024?

 

 

Naplnil se čas uzávěrek loňského roku a většina firem vyhodnocuje konečné výsledky a účinnost realizovaných projektů. Je správný čas pojmenovat to, co nefunguje a nepřináší hodnotu. V této návaznosti upravujeme plánované aktivity a projekty pro letošní rok a revidujeme připravené rozpočty. Vhodnou variantou je připravené podklady zhodnotit v celém manažerském týmu i s revizí SWOT analýzy a návrhem opatření. 

 

 

Doporučujeme zaměřit se na produktivitu práce

 

Ve výrobě bychom měli mít:

 • Navržená pracoviště v souladu s tokem materiálu, čímž snižíme četnost převozů materiálu / výrobků.
 • Materiál a pomůcky připravené na pracovištích pro operátory, instrukce a potřebnou dokumentaci pro výrobu na pracovištích pro maximální využití pracovní doby operátora pro přidanou hodnotu.

 

Na co dbát?

 • Analýza dat jako základ – mapování toku hodnot / Value Stream Mapping. Optimalizací toku materiálu ušetříme zpravidla 20 % – 30 % nákladů na proces.
 • Pomoc moderních technologií - monitorování výrobních časů, plánovaných odstávek strojů a neplánovaných odstávek. Výrobní systémy propojené s ERP systémem, případně celou bezpapírovou výrobu. 
 • Kapacitní plánování na základě dat včetně rozpracovanosti a dostupnosti strojů. Samozřejmostí by měla být práce s kapacitami strojů k maximálnímu vytěžení.

 

Při používání více systémů pozor na duplikaci dat.

 

 

V údržbě:

 • Je důležitá analýza dat prostojů strojů z důvodu poruchy,  rozdělení péče o stroj mezi operátory, seřizovače a údržbáře.
 • Zlepšit dostupnost stroje pro výrobu zlepšuje metodika TPM (Total productive maintanence). Na údržbě by měly být definovány potřeby náhradních dílů, které potřebujeme mít skladem, aby nedocházelo k prodloužení oprav. Moderní technologie sběru dat ze strojů a čipy (např. pro kontrolu hladin kapalin) nám pomůžou v optimalizaci  preventivní a prediktivní údržby.

 

Další tipy pro zvýšení produktivity v oblasti logistiky, administrativy a služeb najdete v dalším newsletteru.

Na co si dát pozor z manažerského hlediska?

Rostoucí náklady – zvýšení tržeb někdy nestačí a ztrácíme tak zisk. Je potřeba mít pod kontrolou ziskovost / profitabilitu každého výrobku nebo alespoň výrobkových řad. Například změnou objemů výrobků v čase je silně ovlivněna ziskovost firmy nebo části produktového portfolia. S tímto problémem se častěji setkáváme v automotive. Dobrou praxí je vyhodnocování profitability po výrobcích alespoň kvartálně a návrh nápravných aktivit.

 

Digitalizace a pokročilá automatizace by měla být součástí strategie společnosti. Samotné realizaci opět předchází důkladná analýza potřeb / analýza digitální připravenosti. Tento záměr by se měl promítnout i do personalistiky v rámci plánů rozvoje a vzdělávání.

 

V současné době roste poptávka po technických a digitálních dovednostech a leadershipu. Všeobecně je vhodné podporovat zaměstnance v odpovědnosti, spolehlivosti, schopnosti týmové spolupráce, logickém myšlení a schopnosti řešení problémů, kreativitě a originalitě, odolnosti a přizpůsobivosti.

 

Aktuálně se můžete těšit na naše otevřené programy, případně poptat školení na míru inhouse.

SEMINÁŘ FIREMNÍ ÚSPORY 

 

 • Vhodné pro vedoucí pracovníky, management výrobních i nevýrobních firem, pracovníky controllingu, finanční ředitele a majitele firem.

 • Efektivní snižování nepotřebných firemních nákladů.

 • Jak vybrat vhodné oblasti k šetření.

 • Jak systematicky zavádět úsporná opatření.

 • Sledování a vyhodnocování efektivity úspor.

ŠKOLENÍ LEAN LOGISTIKA

 

 • Školení je vhodné pro vedoucí logistiky, pracovníky nákupu, vedoucí a směnové vedoucí skladu, pracovníky zákaznického servisu a plánovače.
 • Cílem je ukázat ucelený pohled na řízení toku materiálu a také poukázat na možné slabiny v nastavení toku, které velmi ovlivňují firemní náklady.

 • Představíme systém řízení toku materiálu ve vlastní výrobě, ale i v dodavatelském řetězci.

 • Ukážeme mapování toku hodnot VSM s důrazem na firemní úspory.

 • Prodiskutujeme možnosti plánování výroby včetně kanbanového řízení.

 • Ukážeme dobrou praxi sledování výsledků logistiky.

Získejte 10% slevu v předprodeji. Platí pouze při objednání do 25.2.2024

ŠKOLENÍ LEAN TECHNOLOGIE

 

 • Základní dovednosti pro všechny technology.
 • Vysvětlíme pojmy štíhlé výroby: OEE, Tact time, Lead time, mock up, TPM, SMED, Poka Yoke.

 • Ukážeme tvorbu efektivních pracovišť, pravidla layoutů a techniky normování práce.

 • Vysvětlíme důležitost vizualizace na pracovištích a povíme si o možnostech recyklace.

Získejte 10% slevu v předprodeji. Platí pouze při objednání do 10.3.2024

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Novinky z oboru

 

Sbíráme pro vás novinky v oblasti průmyslu 4.0 od Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a dalších firem a institucí v oblasti vědy, vývoje a techniky. Přinášíme vám nové trendy v řízení z odborných konferencí a nové myšlenky ze startupů na české scéně.

Velmi zajímavá akce na téma využití AI v průmyslové výrobě se konala na konci ledna v Hradci Králové.

 

Téma umělé inteligence AI zde bylo představeno s klady a zápory, což velmi oceňuji. Za klíčové před zavedením AI do firemních procesů považuji důkladně prověřit bezpečnostní hrozby, kvalitu používaných dat a etiku.

 

Z bezpečnostních rizik bychom měli ošetřit především tato témata: možnost sofistikovaných podvodů, malware, phishing a deepfake, ne - závislost na umělé inteligenci, možnost zneužití osobních údajů pomocí AI.

 

Z hlediska etiky je třeba se zaměřit především na zachování autonomie vlastního rozhodování a transparentnosti, vlivu lidského chování, ekonomických dopadů a ochranu soukromí a možné zneužití moci. Za velmi citlivé a vážné téma považuji vyjasnění odpovědnosti za chyby.

 

Pokud tato témata zvládneme promyslet a ošetřit můžeme se podívat, kde v procesech se nám může použití AI hodit.

 

V logistice a dodavatelském řetězci je to určitě předpovídání poptávky a řízení zásob (např. při nákupu surovin) a optimalizace tras (především v externí logistice).

 

Dobrou praxí je využití AI ve výrobě pro sběr a vyhodnocování dat ze strojů pro optimalizaci výroby a prediktivní údržbu. Výhodou je využití interních dat a prokazatelné úspory provozních nákladů. Ve výrobě stojí za zmínku také využití kamerových systémů a vizuálních analýz pro vyhodnocování kvality. Upozornění z řad odborníků je používat tato vyhodnocení jako podklad k rozhodnutí, ne automaticky jako výsledek.

 

Mluvilo se také o využití AI pro finanční strategie, zejména pro finanční prognózy, vyhodnocování na základě dat a automatizované reportování.

 

Kromě představení zajímavých řešení MES systémů mě zaujalo také praktické využití rozšířené reality.

 

Jak by se Vám líbilo, kdyby váš monitorovací systém ve výrobě poslal chybovou hlášku a zároveň by se tato komponenta zobrazila v interaktivním 3D režimu? Technik rovnou vidí, co je za problém. Videa se zaznamenanými anomáliemi se nahrávají a dají tak dobře využít pro odstraňování chyb a následný trénik, také slouží jako katalog častých závad. Lze použít jako podklad pro sklad náhradních dílů. Další velkou výhodou je možnost tvorby video návodek / postupů oprav.

 

Moderní technologie nám pomáhají najít a identifikovat chybné komponenty, usnadňují seřizování, údržbu a servis, pomáhají vytvářet potřebné návodky (postupy oprav, mazací plány,...)

SNIŽUJEME PROVOZNÍ NÁKLADY ZLEPŠOVÁNÍM KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ 

Tipy na zajímavé akce z oboru

Konference BRNO INDUSTRY 4.0

Už máte ve svém diáři poznamenaný termín 20. února 2024? To se uskuteční naše tradiční konference BRNO INDUSTRY 4.0, tentokrát s podtitulem odolnost, udržitelnost a kybernetická bezpečnost.

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku nebo si zažádejte o náš katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová, tel.: 704 972 324, email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Tento e-mail by odeslán na váš email, protože jste se u nás přihlásili k odběru, poptávali naše služby nebo jste již naším zákazníkem. Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.