Krásný den, 

 

společnost INOVACE DO FIREM s.r.o. pro vás pravidelně připravuje přehled aktivit, novinek a zajímavých akcí z oblasti firemního řízení a zlepšování procesů.

Již pátým rokem realizujeme změny ve firmách a organizacích pro stabilizaci a jejich rozvoj na trhu.

Jarní energie podporuje nastartování změn

 

 

Jaro je ideální doba pro zlepšení týmové práce, rozvoj vůdcovských schopností a zahájení nových pracovních projektů.

 

S každým novým začátkem je třeba nejdříve uklidit.

Odstraněním toho, co není potřeba z provozu a kanceláří, lépe rozpoznáme nefunkční prvky a uvolníme prostor.

Až poté můžeme přistoupit k novinkám. 

 

Tento princip aplikujeme i na nové projekty. Nejdříve si stanovíme SMART cíle, pečlivě vybereme a efektivně řídíme tým, objektivně posoudíme rizika, zavedeme přesný Time management a optimalizujeme náklady.

 

Co je spojnicí všeho?

 

Práce s lidmi a jejich rozvoj.

 

V moderním managementu upřednostňujeme vedení týmu pozitivní motivací a osobním příkladem.

Mezi úkoly vůdcovství patří eliminace prvků mikromanagementu, zejména příkazů a zákazů.

Za největší přínos leadershipu považuji budování zdravé firemní kultury, která přispívá k vyšší výkonnosti podniku.

Výkonnost podniku je klíčová, proto jsem minule poskytla tipy pro zvýšení produktivity ve výrobě, údržbě a z manažerské perspektivy. Slíbila jsem, že přidám tipy pro další oblasti.

 

Tady jsou:

 

 

V logistice bychom měli mít:

 • Optimální množství zásob materiálu, komponentů a hotových výrobků, stejně jako technologicky přijatelné minimum rozpracované produkce (WIP), jsou zásadní. Bez toho dochází k nadvýrobě. Držení zásob váže finanční prostředky, což negativně ovlivňuje Cash flow.
 • Efektivní interní převozy materiálů, výrobků, obalů a externí převozy k zákazníkům a dodavatelům jsou klíčové pro významné snížení provozních nákladů. Plynulé toky materiálů obvykle vedou k redukci počtu převozů a zkrácení jejich tras.
 • Pro efektivitu logistických procesů je nezbytná dobře fungující spolupráce mezi nákupem, skladováním, zákaznickým servisem a plánováním výroby.

 

Na co dbát?

 • Základem je znalost frekvence a objemu objednávek zákazníka (Takt time). Tyto požadavky jsou kontrolovány s ohledem na dobu výroby (Cycle time) a celkovou dobu dodání zákazníkovi (Lead time).
 • ABC analýza je klíčová pro řízení zásob, efektivní rozmístění zásob ve skladu a ve výrobě.
 • Mapování toku hodnot, neboli Value Stream Mapping, umožňuje optimalizaci toku materiálu a obvykle přináší úsporu 20 % – 30 % nákladů na proces.
 • Optimalizace uspořádání provozu a skladů na základě na Value Stream Mapping.
 • Plně funkční plánování je závislé na kvalitních datech v reálném čase.
 • Využití moderních technologií, jako jsou ERP systémy, EDI, RFID, čárové kódy a skenery, je ideální ve výrobě a skladech pro sledování toku materiálu v reálném čase.
  Dále jsou využívány přivolávací systémy pro komunikaci operátorů ve výrobě a skladech, a také autonomní vozíky pro přepravu materiálů a zboží.

Proč? 

Zásoby a přeprava představují jedny z největších nákladů především výrobních společností.

 

 

Rádi vám poskytneme konzultace v oblastech vhodných pro optimalizaci, navrhneme možná řešení a zajistíme jejich realizaci. Naše dlouholeté zkušenosti s optimalizací procesů a implementací inovací nám umožňují nabízet kvalitní vzdělávání založené na praktických zkušenostech.

 

Aktuálně se můžete těšit na naše otevřené vzdělávací programy nebo si vyžádat školení přímo na míru vašim potřebám inhouse.

SEMINÁŘ DATA JAKO ZÁKLAD PRO FIREMNÍ ŘÍZENÍ

 

 • Naučíme vás, jak transformovat data na informace, které pro vás budou skutečně relevantní.
 • Podíváme se na význam kvality informací a způsoby, jak zajistit, aby informace, které fyzicky vlastníte, byly v souladu s daty ve vašem informačním systému – a to vždy v pravý čas.
 • Poradíme vám, jak vybírat informační systémy a aplikace, které vám nejen ušetří práci, ale také zefektivní váš podnik.
 • Představíme vám praktické příklady zavedení podnikových systémů a jejich přínosy.

SEMINÁŘ ORGANIZACE PRÁCE

 

 • Úvod do organizace práce

  Výkonnost a únava, kategorie prací, organizace práce z pohledu firemní produktivity a osobní produktivity

   

 • Důvody neefektivity v provozech a kancelářích

  Vliv organizační struktury na organizaci práce, náplně práce, kompetence a odpovědnosti

   

 • Zlepšení organizace práce na pracovištích

  Odstraňování plýtvání v procesech, využití standardizace a vizualizace k vyšší produktivitě a zlepšení komunikace mezi odděleními (pracovní postupy, schůzky a porady)

   

 • Osobní produktivita / sebeřízení 

  Getting Things Done, osobní SWOT (analýza silných a slabých stránek pracovníka), práce s časovými bloky, prioritizace, zloději času, stresové faktory, udržení výkonnosti z dlouhodobého hlediska, aplikace pro Time management.

Získejte slevu 10 % v předprodeji pro královéhradecký termín. Platí při objednání do 30.4.2024

ŠKOLENÍ LEAN PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

 

 • Velmi důležité je umět řídit lidské zdroje, obzvláště v době, kdy je málo pracovníků.
 • Personalistům nabízíme školení, kde se dozví, jak pozitivně podporovat kulturu společnosti pravidly „umět, moci, chtít.“
 • Ukážeme, jak řídit lidské zdroje pomocí odstraňování plýtvání v administrativě a orientací na výsledky (kvalita, dodávky, náklady).
 • Jak podporovat zaměstnance organizováním workshopů a benchmarků.
 • Probereme možnosti flexibilní práce – uspořádání kanceláří, fixní vs. plovoucí pracovní dobu.
 • Budeme sdílet zkušenosti z ostatních firem.

Získejte slevu 10 % v předprodeji. Platí při objednání do 21.4.2024

ŠKOLENÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

 

 • Získejte dovednosti pro vytvoření strategického plánu s využitím SWOT analýzy, abyste mohli usměrnit svůj podnik správným směrem.
 • Seznamte se s efektivním přístupem k rizikům a naučte se minimalizovat jejich dopad na vaši firmu.
 • Sestavte finanční plán a rozpočet, který podpoří vaši strategii.
 • Zjistěte, jak správně nastavit cenovou politiku, abyste maximalizovali zisky.
 • Osvojte si dovednosti potřebné k plánování a správě zdrojů a kapacit vaší firmy.
 • Naučte se identifikovat slabiny ve všech oblastech vaší firmy a efektivně je odstranit.
 • Získejte nástroje k nastavení a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) s výhledy a rozpočtem.

Získejte slevu 10 % v předprodeji. Platí při objednání do 5.5.2024

SEMINÁŘ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADĚ KPI

 

 • Ukážeme vám funkční systém odměňování provázaný se strategií a cíli firmy.
 • Efektivita systému odměňování má velký vliv na firemní kulturu, zapojení a spokojenost zaměstnanců.
 • Zaměříme se na podnikové cíle a jejich provázání s cíli pro oddělení a jednotlivce tak, aby každý zaměstnanec věděl, co má udělat pro dosažení cíle a co z toho bude mít.
 • Poukážeme na to, jak mohou vedoucí motivovat své podřízené a pomáhat jim tak v realizaci úkolů.

Získejte slevu 10 % v předprodeji. Platí při objednání do 15.5.2024

ŠKOLENÍ IT PODPORA PROCESŮ VE FIRMĚ

 

 • Zasvětíme IT pracovníky do podnikových procesů.
 • Ukážeme, jak efektivně podporovat procesy ve společnosti správným sběrem a uchováváním dat, nastavením organizační struktury v operačním systému, nastavením a propojením informačních kanálů, nastavením změnové služby v systému a možnosti vizualizace výsledků.
 • Ukážeme IT pracovníkům, co všechno mohou ve firmě ovlivnit a ulehčit ostatním oddělením. Získáte efektivní podporu procesů ve vaší firmě pomocí systémů a aplikací.

Získejte slevu 10 % v předprodeji. Platí při objednání do 19.5.2024

Získejte slevu 20 % v předprodeji. Platí při objednání do 19.4.2024

PŘINÁŠÍME UCELENÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO OMEZENÍ FLUKTUACE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Teambuildingové akce

 

Tým funguje nejlépe, když každý člen ví, že jeho přínos je nezbytný.

 

Zajišťujeme teambuildingové akce pro naše klienty v našich partnerských hotelech po celé republice s dobrou dojezdnou vzdáleností z Prahy, Brna a Hradce Králové, a to včetně organizace. 

Standartně poskytujeme tyto teambuildingové programy:

 • Tvorba strategie v manažerském týmu
 • Leadership pro podporu týmové spolupráce
 • Teambuildingové programy na míru

 

S námi můžete vyzkoušet tyto aktivity:

 • degustace piva, vína, rumů a destilátů, ochutnávka menu, kuchařský kurz, Vinařský víceboj, V kůži vinaře, (ne)Vinné kasíno
 • termální park, biotopové jezero nebo bazény se slanou vodou, wellness
 • geocashing, pumptracková dráha, půjčení koloběžek nebo kol, sportovní turnaje
 • rybaření, vodácký výlet
 • golf, minigolf, discgolf
 • prohlídka hvězdárny nebo zámku
 • diskotéka
 • únikové hry

 

Najděte hotel v lokalitě přesně dle vašeho gusta:

 • v klidné přírodě
 • na okraji města
 • zcela mimo civilizaci

 • Hotel*** v malebné krajině Českého středohoří
 • Sportovní resort**** v Brdské vrchovině
 • Resort*** v klidné přírodě Posázaví
 • Golfový resort**** ve východních Čechách
 • Resort **** pro dospělé v Beskydech
 • Hotel**** v podhůří Orlických hor
 • Hotel **** na Jižní Moravě

 

Objednání u nás je snadné:

 • Kompletní zajištění akce včetně ubytování, stravování a doprovodných programů.
 • Pro objednání potřebujete pouze základní informace, o všem ostatním se dohodneme emailem, telefonicky nebo osobně.
 • Rychlé objednání do 5 minut.
 • Výběr z partnerských resortů za nejlepší ceny.
 • Dobrá dostupnost z Prahy, Brna a Hradce Králové.
 • Teambuilding v anglickém jazyce s tištěnými materiály.
 • Nabídka bude připravena do 7 dní od objednání.
 • Možnost vytvoření akce přesně podle vašich požadavků.

ZAVÁDÍME PRVKY MODERNÍHO ŘÍZENÍ DO KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ 

Více o společnosti INOVACE DO FIREM

 • Nastavujeme a optimalizujeme nastavení dlouhodobých cílů, procesní, projektové a krizové řízení.
 • Automatizujeme výrobu, údržbu a logistiku.
 • Digitalizujeme administrativu a služby.
 • Implementujeme postupy produktových inovací.
 • Snižujeme provozní náklady zlepšováním každodenních činností (Daily kaizen).
 • Vzděláváme firmy pro omezení fluktuace.
 • Vzděláváme jednotlivce pro profesní růst.
 • Mentorujeme rozjezdy podnikání začínajícím podnikatelům a start-upům.
 • Změnami Vás provedeme od návrhu po realizaci, včetně potřebné dokumentace.
 • Podpoříme Vás praktickými školeními, semináři, odbornými konzultacemi a informacemi z Průmyslu 4.0.
 • Poskytujeme dlouhodobou spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci (Change management).
 • Naším cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat nepotřebné náklady.

POSUNEME VÁS DÁL

Zaujaly Vás naše služby?

Domluvte si s námi osobní schůzku nebo si zažádejte o náš katalog služeb. Vše s vámi domluví asistentka Lucie Horutová, tel.: 704 972 324, email: asistent@inovacedofirem.cz

 

OZVĚTE SE NÁM

linkedin
facebook
my bussiness

Tento e-mail by odeslán na váš email, protože jste se u nás přihlásili k odběru, poptávali naše služby nebo jste již naším zákazníkem. Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde.