nahrávám...
Nahrávám ...

Projekty jsou koncipovány jako komplexní služba – workshop, řízení realizace projektu dle akčního plánu, dodání příslušné dokumentace, proškolení, odhad úspor,je-li relevantní a předání projektu zákazníkovi. Vhodné pro obsáhlé projekty. Hlavním benefitem realizace projektu s naší pomocí je celkové řízení projektu a dohled nad úspěšností akce. Cena projektu a doba trvání je určena po zadání poptávky.


Procesně-finanční analýza

Komplexní vstupní analýza procesů, organizační struktury a výsledků firmy, která umožnuje efektivně odhalit nedostatky a navrhnout vhodná řešení.

Audit je přizpůsoben požadavkům norem ISO a IATF, je tedy vhodný i pro certifikované společnosti. Výsledkem je určení slabin společnosti a návrh řešení odstranění nedostatků, oblastí úspor a inovací. Analýza je velmi rychlá, za 3 dny máte jasný přehled o současném stavu a návrhy budoucích zlepšení.


Strategické řízení společnosti

Snadné řízení společnosti pomocí dobré organizace činností s jasně nastavenými odpovědnostmi. Sledování finančních a nefinančních výsledků společnosti.
Identifikace firemních procesů. Analýza procesů a výsledků. Vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti (SWOT analýza).
Vypracování či revize organizační struktury se zodpovědnostmi. Vypracování či revize popisů pracovních činností.
Vzor časových snímků pro vypracování časových norem (pokud je relevantní). Návrh či revize KPI ( klíčové výsledky procesů).
Nastavení strategie Balanced score card ( BSC - je-li relevantní). Revize motivační / mzdové směrnice.
Předání dohodnuté práce. Doporučení dalších aktivit.

Benefity projektu – Kompletní nastavení uceleného řízení společnosti dle firemní strategie spolu s jasným nastavením kompetencí a cílů pro každého zaměstnance umožňuje zvyšovat úspěch firmy.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 2 – 6 měsíců).Shopfloor management - operativní řízení

Řízení potřebných vstupů, informací a sledování výsledků, díky kterým plníme podnikové cíle. Nastavení efektivní komunikace.
Příprava na workshop – data řízení výroby. Workshop mapování procesu výroby a toku informací.
Zjištění toku informací zejména – připravenost materiálu pro výrobu, připravenost strojů a pracovišť ( pomůcky, výměny nástrojů,postupy práce, layouty,..), případné změny v plánu, počtu vyrobených kusech, hlášení problémů na pracovišti ( bezpečnost, kvalita, stav stroje, pomůcek,...).
Nastavení základní komunikace pracovníků ve výrobě s linkovými a směnovými vedoucími. Nastavení komunikace mezi výrobou, údržbou a logistikou.
Nastavení kaskádových meetingů a programu porad dle KPI. Nastavení eskalace problémů.
Vizualizace (program porad, záznamy výsledků a eskalace). Zavedení MUDA walků. Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení dalších aktivit zlepšování.

Benefity projektu – Hlavním ekonomickým benefitem je odstranění extra transportů.
Správně zavedený Shopfloor management (SFM) zajistí potřebnou informovanost manažerů ve správném čase pro spokojenost zákazníka.
Zařazením eskalace problémů a pravidelném odstraňování nedostatků se nebudou opakovat stále stejné problémy.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 4-6 týdnů).Krizové řízení pro malé podniky

Rychlá služba pomoci reorganizace pro podnikatele, živnostníky, ředitele malých firem a organizací.
Rozbor firemních výsledků (slabiny a silné stránky společnosti). Návrh snížení nákladů.
Stanovení cílů a klíčových aktivit. Zodpovědnosti za úkoly a termíny.

Benefity projektu – Stabilizace společnosti s cílem snížit nepotřebné náklady a přizpůsobení se novým podmínkám.
Délka projektu je obvykle 1-2 týdny.Nastavení měřitelných výsledků KPI

Pro každou společnost je důležité měřit výkonnost.

Nastavení důležitých měřitelných hodnot a k nim jasně stanovená pravidla jsou základem prosperující společnosti. Měření nám dává nástroj kontroly efektivnosti nákladů a investic.

Měřením klíčových hodnot (KPI) získáme kontrolu nad jednotlivými procesy a tím se můžeme efektivně zaměřit na slabá místa společnosti.

A jaké jsou nejdůležitější hodnoty?

Dodávky v požadovaném množství, dostatečné kvalitě, dodané včas. Na tyto potřeby nastavíme KPI, jako například: Produktivitu, efektivitu, kvalitu, včasnost dodávek,výše zásob, ekonomické výsledky,... Důležité je také srovnávání výsledků aktuálních hodnot k rozpočtu na dané období.Nastavení strategie Balanced score cards

Pokud jsou nastavené KPI ve společnosti, můžeme s nastavenými hodnotami dále pracovat. Strategie Balanced score cards je založena na rozpadu jednotlivých cílů KPI až na jednotlivce. Tím zajistíme, že každý zaměstnanec ví, co má udělat pro to,aby byly naplněny podnikové cíle. Abychom tento efekt naplnili, cíle každého zaměstnance promítneme do mzdy.

Optimalizace logistiky

Mapování nákupu materiálů – zajištění optimálních zásob, optimalizace plánování výroby, vyřizování objednávek, zkracování doby dodávek zboží i služeb, objednávky kancelářských potřeb a režijních materiálů.
Příprava na workshop, sběr dat. Workshop VSM – odhalení problémů a úzkých míst,výpočet průběhových dob a návrhy optimalizace, sestavení akčního plánu realizace.
Realizace – nastavení komunikace a odpovědností za činnosti, příprava vývojových diagramů. Kontroly plnění akčního plánu (obvykle 1x týdně přímo ve firmě).
Prověření a odhad úspor. Proškolení klíčových pracovníků na nové postupy.
Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení dalších aktivit zlepšování.

Benefity projektu – Komplexní služba zavedení změny ve firmě od návrhu po realizaci zaručuje úspěšnost zavedení projektu do praxe.
Obzvláště vhodné zavedení projektu je v případě pilotního programu bez nutných zkušeností. Projekty VSM spoří až 30% nákladů.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 2 – 3 měsíce).Kanban – samoplánování

Kanbanem můžeme řídit celou výrobu včetně montáží, doplňování balení, vyřizování objednávek režijního materiálu, kancelářských potřeb,...
Systém Kanban je založen na signálu – tzn.“vyrob, pokud máš objednávku. Doplň, pokud odebereš“.
Teoretické seznámení s principy tahového řízení (4 hodiny). Analýza dat a výběr produktů pro tahové řízení.
Kalkulace supermarketů a výrobních kanbanových okruhů. Kalkulace výrobních dávek. Návrh technického řešení kanbanových okruhů.
Plán realizace. Nastavení řídících úrovní skladu hotové výroby. Systém plánování materiálů.
Vizuální řízení plánování výroby, příprava kanbanových karet. Spolupráce na tvorbě nových standardů práce.
Trénink klíčových pracovníků. Kontroly plnění akčního plánu. Prověření a odhad výše úspor.
Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení dalších aktivit.

Benefity projektu – Kompletním zastřešením Kanban projektu s určením okruhů a výpočty karet je zaručen úspěch zavedení Kanbanu do praxe.
Ekonomickým benefitem je snížení skladových zásob a zvýšení flexibility výroby/dodávek.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 12 - 16 týdnů).Řešení problémových úkolů

Metodická výpomoc, když si Váš tým neví rady. Převzetí odpovědnosti za řešení. Sběr dat, pojmenování problému.
Brainstorming. A3 workshop. Kontrola plnění akčního plánu. Ověření účinnosti řešení.
Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení preventivních opatření.

Benefity projektu – Bezstarostné vyřešení problému na základě dat, okem nezávislého člověka.
Pokud nebude problém vyřešen dle zadání, bude Vám vráceno 50% z ceny. Délka projektu bude odhadnuta po zadání poptávky.
Cena projektu bude vypočtena na základě hodinové sazby dle počtu hodin u zákazníka.Úprava směrnic

Nastavení jasných pravidel organizace (dle ISO, IATF, pokud je potřeba). Identifikace procesů. Přejímka stávajících směrnic.
Revize směrnic. Příprava návrhu směrnic. Sjednocení směrnic.
Projednání návrhu nových směrnic. Finální úprava. Předání dohodnuté práce. Doporučení dalších aktivit.

Benefity projektu – Správné nastavení jasných pravidel organizace je základem pro správné fungování firmy.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 3 - 5 týdnů).Nastavení úspor

Systematické snižování nepotřebných nákladů. Vytipování oblastí úspor na základě analýzy procesů a firemních výsledků.
Zmapování kritických procesů. Navržení úspory s určením priorit. Zpracování metodiky výpočtů.
Zavedení procesu realizace úspor (od návrhu, přes ekonomickou výnosnost projektu do zavedení ve výrobě / službě).
Proškolení klíčových pracovníků. Vytvoření evidence úspor.
Nastavení kontroly efektivnosti úspor. Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení dalších aktivit.

Benefity projektu – Zlepšení hospodářského výsledku.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 6 – 10 týdnů).Tvorba firemní Lean kultury

Omezení fluktuace zaměstnanců možností pracovníků ovlivňovat pracovní prostředí a vhodnými podmínkami práce. Analýza HR procesů a výstupů (KPI).
Revize požadavků na zaměstnance, popisů pracovních činností, procesu tvorby adaptačních plánů a plánů rozvoje zaměstnanců.
Revize plánování workshopů a benchmarků. Optimalizace administrativních procesů, optimalizace toku - VSM.
Revize motivační a mzdové směrnice a tvorby benefitů. Řízení lidských zdrojů ve vztahu k výsledkům QCD, systém plánování pracovníků.
Osvěta firemních hodnot, mise a vize. Podpora procesu změny. Nastavení či revize systému zlepšovacích návrhů.
Kobetsu Kaizen týmy a leadership. Revize možností flexibilní práce.
Předání a vyhodnocení úspěšnosti projektu. Doporučení dalších aktivit.

Benefity projektu – Správné nastavení firemní kultury podporuje dosahování firemních cílů a plnění určené strategie.
Délka a cena projektu bude určena po zadání poptávky (obvykle 3 – 6 měsíců).Kalkulace

Správné stanovení ceny produktů a služeb je klíčová věc pro každé podnikání. Určuje výnosnost a zdravé ekonomické fungování podnikatelského záměru.
Systematická tvorba cen. Zahrnutí všech provozních nákladů.
Rozdělení přímých a nepřímých nákladů. Výpočet sazby provozní hodiny.
Výběr vhodné metodiky kalkulačních schémat pro výrobní a nabídkové ceny. Pravidla/ Směrnice ke kalkulační metodice.
Proškolení zodpovědných pracovníků. Pomoc s plánováním (výhledy, rozpočty).

Benefity projektu – Promítnutí všech nákladů do ceny služeb ukáže konkurenceschopnost firmy.
Pokud jsou náklady příliš vysoké, navrhneme vhodné oblasti ke snížení nákladů.Nastavení efektivní komunikace

Vycházíme z mapování procesů, kde také analyzujeme tok informací.

Identifikujeme slabiny v komunikačních kanálech a navrhneme zlepšení.

Výsledkem můžou být nové ERP,MES systémy, podpůrné aplikace, nastavení porad na základě KPI, eskalace problémů.Workshopy obsahují teoretické seznámení s tématem a praktickou část ve výrobě / kanceláři. V případě předchozí zkušenosti je teorie stanovena na 2-4 hodiny pro osvěžení tématu nebo celodenní školení pro účastníky bez zkušeností s daným tématem. V případě celodenního školení je výstupem osvědčení o absolvování programu. Hlavním benefitem workshopu je praktická ukázka zavádění metodiky. Počet účastníků je stanoven 5-10 osob ve skupině. Doba trvání je obvykle 2-4 dny. Místo konání je firma objednatele.MUDA HUNTING – Jak odhalit firemní plýtvání a odstranit je jednou pro vždy

Vhodné pro management, vedoucí všech oddělení, vedoucí směn výroby, údržby a skladů, případně vybraných operátorů ( z řešitelských skupin, kobetsu Kaizen týmů, kroužků kvality).
Teoretické seznámení s přidanou hodnotu a plýtvání očima zákazníka, druhy plýtvání ve výrobě, službách i administrativě Ukázkový MUDA walk s vyhodnocením.
Rozdělení jednotlivých plýtvání a návrhy řešení.
Vizualizace nedostatků.
Podpora zlepšovacích návrhů od zaměstnanců.

Benefity workshopu – Praktická ukázka plýtvání ve vašem závodě s uceleným konceptem systematického odstraňování nedostatků. Možnost vyhodnocování trendu plýtvání v jednotlivých oblastech.
Délka workshopu je 1 den (8 hodin)5S – produktivní kancelář

Vhodné pro management, vedoucí oddělení, HR. Teoretické seznámení s přidanou hodnotou a plýtvání očima zákazníka, plýtvání ve službách i administrativě, pravidla mapování procesů.
Mapování procesů , spagetti diagram. Vytřídění nepotřebných věcí a pomůcek.
Optimalizace layoutu kanceláře / pracoviště. Revize nastavených pravidel, rozhraní procesů, revize odpovědností za činnosti.
Vizualizace. Nastavení schůzek oddělení. Návrh sledování výsledků (KPI).

Benefity workshopu – Nastavení pravidel pro zvýšení efektivity práce, odstranění plýtvání z procesů, nastavení sledování výsledků oddělení.
Délka workshopu je 2 dny (12 - 16 hodin).Tvorba a optimalizace pracovišť

Vhodné pro managery výroby, logistiky, technologie a nových projektů, technology, pracovníky nových projektů, kvalitáře, směnové a linkové vedoucí výroby a interní logistiky.
Teoretické seznámení s pravidly bezpečného, efektivního pracoviště s ohledem na hladký tok materiálu.
Sběr dat pro vhodnou optimalizaci pomocí spagetti diagramu, mapy procesů, časy pracovních úkonů,...
Návrhy optimalizace vzorového pracoviště a realizace ve výrobě. Vytvoření potřebných pravidel dle 5S (návodky a vizualizace na pracovišti).
Praktická ukázka auditu pracoviště. Prezentace PŘED a PO. Odhad úspor.

Benefity workshopu – Správným zavedením 5S zlepšíme bezpečnost, produktivitu a efektivitu na pracovišti. Snížíte poruchovost strojů a zařízení, máte základ pro vytvoření plynulého toku materiálu celým procesem. Operátoři na takto vytvořených pracovištích nebudou přetíženi.
Délka workshopu je 4 dny.SMED – Snižování časů přestaveb linek a strojů

Vhodné pro vedoucí výroby, mistry, seřizovače, techniky, vybrané operátory. Teoretické seznámení s metodikou SMED a návaznost na TPM. Vliv času výměn na výsledky OEE.
Detailní postup práce při workshopu. Pozorování výměny ve výrobě, špagetový diagram, záznam plýtvání.
Rozbor výměny, záznam aktivit do časové osy. Rozdělení interníích a externích aktivit.
Analýza plýtvání a návrhy na odstranění. Přesunutí činností do externího času.
Zkrácení interních časů výměny. Zkrácení externích časů výměny.
Návrh nového standardu. Sestavení akčního plánu. Odhad úspor.

Benefity workshopu – Zvýšení flexibility dodávek, snížení stavu skladu hotových výrobků, odstranění plýtvání z procesu.
Délka workshopu je 2 dny ( Pokud nemáte zkušenosti se zaváděním 5S ve výrobě, je délka workshopu 3 dny včetně celodenního školení 5S, TPM basic a OEE).TPM – Totálně produktivní údržba

Vhodné pro vedoucí výroby, mistry výroby a údržby, seřizovače, techniky údržby, technology, vybrané operátory Teoretické seznámení s jednotlivými pilíři TPM.
Detailní postup při workshopu. Vyčištění stroje a dokumentace závad. Určení priorit.
Vypracování standardů čištění. Zpracování návodky pro autonomní údržbu včetně vizualizace.
Prezentace PŘED a PO. Odhad úspor.

Benefity workshopu – Zvýšení využitelnosti strojů, plynulost výroby bez neplánovaných odstávek, zajištění výroby dle plánu, zlepšení kvality.
Délka workshopu je 3-5 dní dle dohody ( Pokud nemáte zkušenosti se zaváděním 5S ve výrobě je délka workshopu prodloužena o 1 den celodenního školení s potvrzením pro 5S, OEE a TPM).VSM – mapování procesních a informačních toků

Určeno pro logistiky, manažery, technology, vedoucí výroby, pracovníky nových projektů Úvod do teorie mapování procesů.
Výběr vhodné skupiny výrobků. Popis aktuálního toku materiálu a informací.
Zjištění dob trvání jednotlivých procesů. Odhalení problémů a úzkých míst.
Výpočet průběhových dob ( celková doba dodávky). Návrh budoucího stavu s cílem zkrácení průběhových dob. Sestavení akčního plánu. Odhad úspor.

Benefity workshopu – Zkracování dob průběhu má efekt vyšší flexibility dodávek, generuje velké úspory (až 30%).
Délka workshopu je 3 dny ( Pokud nepoužíváte Takt time, lead time a nemáte žádné zkušenosti s mapováním je délka workshopu prodloužena o 1 den školení).Štíhlá výroba / modelové pracoviště

Praktický 5denní vzdělávací program ke zvýšení produktivity práce, flexibility a efektivity výroby, zlepšení bezpečnosti a pracovního prostředí
Kombinace školení a workshopů základních lean metodik – MUDA, 5S, SMED
Cílem je pochopení fungování lean principů a příklad zavedení v podmínkách vašeho závodu
Výstupem programu je vytvoření modelového štíhlého pracoviště

Benefity workshopu – Vytvořené modelové pracoviště demonstruje příklad správné funkčnosti, umožňuje odzkoušení nápadů a dá se snadno rolovat na další vhodná pracoviště.
Zvýšíte bezpečnost / snížíte riziko úrazů, nehod a skoronehod v provozu
Zásadně zvýšíte efektivitu strojního zařízení OEE a flexibilitu dodávek
Zjednodušíte práci a zvýšíte produktivitu výroby
Délka workshopu se školením je 5 dní dle dohodyTvorba strategie – teambuildingová akce

Hodí se pro celý management. Management pomocí moderátora vytvoří firemní strategii na další období.
Na základě SWOT analýzy vytvoří Road mapu potřebných aktivit k naplnění podnikových cílů. Stanovíme cíle jednotlivých KPI a odpovědné osoby za dosažení cílů.
Účastníky seznámíme se strategií Balanced score card a ukážeme její využití k plnění podnikových cílů a motivaci zaměstnanců Dohoda strategie a závazek managementu.

Benefity workshopu – Strategie vytvořená celým manažerským týmem včetně určení priorit akcí vnese řád a klidnou atmosféru do firmy. Všichni jdou jednotně za podnikovým cílem s jasnou rolí. Délka workshopu je 2 dny. Lze uspořádat ve vhodném resortu na klíč včetně doprovodného programu.Školení obsahují z velké části teoretické znalosti potřebné k pochopení tématu, doplněné o praktické příklady z výrobních firem. Nabídka metodik zlepšování nebo balíčky znalostí pro jednotlivá oddělení. Počet účastníků je stanoven 5-16 osob ve skupině. Doba trvání je obvykle 8 hodin. Možnost výběru místa konání ( firma objednatele, Hradec Králové, Praha, Brno). Výstupem školení je osvědčení o absolvování programu. V případě, že čerpáte dotace z EU na vzdělávací projekty, přizpůsobíme program na míru s potřebnou dokumentací o provedeném školení. Poskytujeme množstevní slevy. Sleva bude započítána do cenové nabídky.


Zajímá vás, jak probíhají naše školení? Klikněte zde a podívejte se!

Plýtvání

Vhodné pro všechny zaměstnance – management, techniky, operátory

Naučíme Vás rozlišovat přidanou hodnotu a plýtvání očima zákazníka. Vysvětlíme druhy plýtvání ve výrobě i službách a administrativě. Ukažeme, jak vést a vyhodnocovat MUDA walky, zavést systém zlepšovacích návrhů, řešit problémy.

Benefity – zaměstnanci se zapojí do odstraňování nedostatků. Podílejí se na zlepšování standardů, pomůcek, procesů,...Všichni zaměstnanci jsou vtaženi do děje a mohou tak pozitivně ovlivňovat svou práci a pracovní prostředí.
5S – 5 pravidel organizovaného pracoviště

Vhodné pro všechny zaměstnance – management,techniky, operátory

Na školení se naučíte jak mít na pracovišti jen to,co potřebujete, kde to potřebujete. Ukážeme Vám, jak vytvářet a používat jednoduché návodky a instrukce na veškeré vykonávané činnosti, návodky na jednoduchou údržbu a péči o stroje a nástroje, vizualizaci. A také jak správně nastavovat odpovědnosti a základy auditování pracovišť. Pravidla 5S se používají ve všech odděleních, výrobě i administrativě.

Benefity – pracovní činnosti jsou standardizované a efektivní. Je zajištěna také základní péče o stroje a pracovní pomůcky. Vše je přehledně uspořádané, funkční a čisté. Správným zavedením 5S zlepšíme bezpečnost, produktivitu a efektivitu. Snížíme poruchovost strojů a zařízení, máme základ pro další zlepšování.
SMED – Metodika snižování časů přestaveb linek a strojů

Vhodné pro vedoucí výroby, mistry, seřizovače, techniky, vybrané operátory

Cílem SMED je přeseřízení stroje do 10 minut. Touto metodikou zvyšujeme především flexibilitu výroby. Čím větší portfolio výrobků máme, tím je příhodnější se naučit využívat metodiku SMED.

Po absolvování školení budete umět redukovat přestavovací časy, rozdělovat úkony na přípravné práce a úkony, při kterých je nutno přerušit výrobu.

Budeme Vás informovat i o technických novinkách v přeseřizování strojů.

Benefity – zvýšení flexibility dodávek, snížení stavu skladu hotových výrobků, odstranění plýtvání z procesu. Obvyklá úspora času přestavby je 30-50% po prvím workshopu.
TPM – Totálně produktivní údržba

Vhodné pro vedoucí výroby, mistry výroby a údržby, seřizovače, techniky údržby, technology, vybrané operátory

Cílem je zredukovat poruchy a soustředit se na prevenci a predikci tak, aby došlo k co nejefektivněšímu využití strojního zařízení. Vysětlíme pojmy OEE, hlavní ztráty ve využití strojů, měření poruch a preventivní a prediktivní údržba. Absolventům školení vysvětlíme výhody spolupráce výroby, údržby a technologie. Projdeme příklady zavádění TPM z výrobních závodů.

Benefity – zvýšení využitelnosti strojů, plynulost výroby bez neplánovaných odstávek, zajištění výroby dle plánu, zlepšení kvality.
Problem solving – konstruktivní řešení problémů

Vhodné pro management, techniky všech oddělení včetně mistrů, kvalitáře, vedoucí linek

Cílem je naučit se efektivně řešit problémy na základě kořenové příčiny a eskalací zajistit řešení všech problémů v závodě. Účastníci budou umět definovat problém a najít kořenovou příčinu, navrhnout řešení a řídit zavedení opatření. Seznámí se s nástroji kvality.

Benefity – systematické odstraňování problémů povede k odstranění reklamací a snížení interních neshod. Účastníci se naučí problémy řešit a v případě potřeby je eskalovat.
Tvorba a optimalizace pracovišť

Zásady tvorby a optimalizace jednotlivých pracovišť k vytvoření plynulého toku materiálu – vhodné pro technology, pracovníky nových projektů, vedoucí výroby, kvalitáře.

Dozvíte se principy tvorby bezpečného, efektivního pracoviště. Projdeme zásady tvorby layoutu a uspořádání, optimalizace pracovišť a možnosti automatizací. Vysvětlíme pojmy Tact time, Lead Time, metodiky normování, metodiku Mock-up.

Benefity – efektivní pracoviště bez úzkých míst umožňuje hladký tok a operátoři na takto vytvořených pracovištích nebudou přetíženi. Hladký výrobní tok snižuje míru rozpracovanosti a tím nároky na prostor a snižuje hodnotu zásob, zároveň také zvyšuje flexibilitu výroby.
VSM – mapování procesních a informačních toků

Určeno pro logistiky, manažery, technology, vedoucí výroby, pracovníky nových projektů

Mapování procesů slouží jako výchozí bod pro zlepšovací aktivity a určení oblastí úspor. VSM se vždy vytváří v týmu za pomoci moderátora.Účastníci se naučí mapovat procesní a informační tok, nakreslit mapu současného stavu, určit nedostatky a úzká místa, používat správná data a počítat průběhové doby. Zúčastnění si zkusí navrhnout budoucí stav se zlepšeními na praktické ukázce.

Benefity – zkracování dob průběhu má efekt vyšší flexibility dodávek, šetření nákladů a je výchozím bodem pro inovace komunikačních kanálů.
Kanban – samoplánování

Určeno pro plánovače, vedoucí výroby, nákupčí, logistiky

Kanbanem můžeme řídit celou výrobu včetně montáží, doplňování balení, vyřizování objednávek režijního materiálu, kancelářských potřeb,...Systém Kanban je založen na signálu – tzn.“ vyrob, pokud máš objednávku. Doplň, pokud odebereš“. Hlavním cílem kanbanového řízení je zlepšit procesní tok. Je jedním z nástrojů tzv. Pull flow. Naučíte se používat jednotlivé druhy Kanbanu, počítat velikosti optimálních dávek. Vysvětlíme, kde je výhodné systém Kanban používat a jak stanovit jednotlivé kanbanové okruhy. Ukážeme příklady fungování Kanbanu v praxi.

Benefity – snížení skladových zásob, zmenšení výrobních/transportních dávek, zvýšení flexibility výroby/dodávek.
Mistr leaderem

Balíček potřebných dovedností pro mistry / směnové vedoucí výroby, údržby a logistiky, předáky a vedoucí linek.

Účastníci budou umět používat nástroje pro zlepšování OEE, autonomní kvality, SMED a řešení problémů. Porozumí základům autonomní údržby, důležitosti vizualizace a naučí se motivovat podřízené a základy leadershipu.
Produktivní výroba

Školení je zaměřené na důležitost spolupráce vedoucí k vysoké produktivitě výroby. Je vhodné pro vedoucí a směnové vedoucí oddělení výroby, kvality, údržby a logistiky.

Účastníci se seznámí se zákaznickým přístupem řízení, principy efektivního zaškolování zaměstnanců, tvorbou a optimalizací vysoce výkonných pracovišť, stanovení hranic a kompetencí, efektivním plánováním, měřením výkonu výroby ( bezpečnost, kvalita, dodávky v čase a požadovaných nákladech).
Lean management

Balíček dovedností pro výkonný management.

Manažery seznámíme s principy Lean managementu, bottleneck managementu, Problem solving a VSM. Ukážeme příklady motivace a správného leadershipu. Vysvětlíme způsob nastavení výsledků firmy (KPI), strategie Balanced score card a zavedení úspor.
Tvorba strategie

Hodí se pro celý management.

Účastníci se dozví, co všechno je potřeba brát na zřetel při tvorbě strategie. Naučí se používat SWOT analýzu, nastavit a trackovat výsledky KPI s výhledy a rozpočtem, porozumí strategii Balanced score card, pravidlům pro sestavování havarijních plánů a důležitosti analýzy rizik.
Efektivní komunikace

Školení určené pro management.

Naučíte se jak efektivně nastavit komunikaci na základě KPI. Budete umět analyzovat informační toky a identifikovat úzká místa, shopfloor management, kaskádové meetingy, eskalovat problémy. Dozvíte se o možnostech systémového řešení komunikace.
IT – podpora procesů a efektivní komunikace

Především zasvětíme IT pracovníky do podnikových procesů a ukážeme jak efektivně podporovat procesy ve společnosti pomocí správným sběrem a uchováváním dat, nastavením organizační struktury v operačním systému, nastavením a propojením informačních kanálů, nastavením změnové služby v systému a možnosti vizualizace výsledků,.... Ukážeme IT pracovníkům, co všechno mohou ve firmě ovlivnit a ulehčit ostatním oddělením.

Benefitem je získání efektivní podpory procesů ve vaší firmě pomocí systémů a aplikací.
Štíhlá personalistika

V době, kdy je pracovníků nedostatek je velmi důležité dobře řídit lidské zdroje ve firmě. Personalistům nabízíme školení, kde se dozví jak pozitivně podporovat kulturu společnosti pravidly „ Umět, moci, chtít“. Ukážeme, jak řídit lidské zdroje pomocí odstraňování plýtvání v administrativě a orientací na výsledky (kvalita, dodávky, náklady), jak podporovat zaměstnance organizováním workshopů a benchmarků. Prodiskutujeme možnosti flexibilní práce – uspořádání kanceláří, fixní versus plovoucí pracovní dobu. Budeme sdílet zkušenosti z ostatních firem.
Štíhlá logistika

Balíček nabídne všem logistikům, nákupčím, expedientům, plánovačům ucelený pohled na řízení toku. Seznámíme je s modelem TFM, interním logistickým tokem, možnostmi plánování včetně kanbanu, možnostmi řízení externí logistiky, příjmu a zásobování, expedice a dodávek v požadovaném čase. Ukážeme příklady logistických úspor.
Štíhlá technologie

Základní dovednosti pro všechny technology. Vysvětlíme pojmy štíhlé výroby: OEE, Tact time, Lead time, mock up, TPM, SMED, Poka Yoke. Ukážeme tvorbu efektivních pracovišť, pravidla layoutů a techniky normování práce. Vysvětlíme důležitost vizualizace na pracovištích a povíme si o možnostech recyklace / znovuvyužívání použitých materiálů.
Štíhlé projekty

Co by měl znát dobrý projektový inženýr, manažer a koordinátor projektů. Účastníci získají přehled o metodice APQP, plánu rozvoje, nákladů a investic, možnosti kalkulačních schémat, plánování provozů a kapacit strojního vybavení, synchronizace toku. Projdeme možnosti inovací výroby a podpory kvality – Poka Yoke.


Štíhlá administrativa

Dozvíte se jak zlepšovat často opomíjenou administrativu ve výrobních podnicích a službách. Naučíte se rozeznávat plýtvání v administrativě. Budete umět efektivně organizovat svá pracoviště / kanceláře. Ukážeme Vám jak mapovat administrativní procesy a služby a dáme tipy na úspory v administrativě.


Semináře jsou koncipovány jako rozšíření znalostí a důraz je kladen na příklady z praxe a rozbor problémů daného tématu. Doba trvání je obvykle 4 hodiny. Přidaná hodnota semináře je prohloubení dosavadních znalostí a příklady praktického zavádění. Maximální počet účastníků je 25 osob. V případě semináře ve firmě je stanoven minimální počet účastníků na 8 osob. Možnost výběru místa konání ( firma objednatele, Hradec Králové, Praha, Brno).


Motivace zaměstnanců

Vhodné pro personalisty, vedoucí pracovníky, majitele firem. Cílem je omezení fluktuace a systematický rozvoj zaměstnanců.
Zásady umět, chtít, moci. Zavádění zlepšovacích návrhů a nejčastější problémy.
Rozvoj zaměstnanců na základě hodnocení. Možnosti a výhody flexibilní práce.Produktivita a efektivita ve službách a administrativě

Vhodné pro vedoucí pracovníky a management sektoru služeb, personalisty, pracovníky rozvoje zaměstnanců, majitele firem.
Cílem je snižování nákladů ve službách a administrativních činnostech.
Zjednodušování pracovních aktivit a rozvržení kanceláří k omezení zbytečných pohybů.
Mapování procesů (nákup materiálů a kancelářských potřeb, dodávky k zákazníkovi, plánování,...).
Standardizace pracovních aktivit a nastavení časových „norem“. Měření a hodnocení pracovních výstupů (produktivita, efektivita).Snižování firemních nákladů

Vhodné pro vedoucí pracovníky, management výrobních i nevýrobních firem, pracovníky controllingu, finanční ředitele, majitele firem.
Cílem je efektivní snižování nepotřebných firemních nákladů. Jak vybrat vhodné oblasti k šetření.
Jak systematicky zavádět úsporná opatření. Sledování a vyhodnocování efektivity úspor. Návratnost investic.Přidaná hodnota v interních procesech

Vhodné pro vedoucí výroby, logistiky a údržby, mistry výroby, údržby a skladů, předáky výroby.
Cílem je naučit zaměstnance vidět a odstraňovat nedostatky.
Zaměříme se na čekání, transporty, nadvýrobu, zásoby, nekvalitu, chyby v postupech, zbytečné pohyby (ergonomie).
Podpora systému zlepšovacích návrhů. Jak eskalovat problémy.Vychytávky v organizaci práce - 5S

Vhodné pro vedoucí výroby, logistiky a údržby, mistry výroby, údržby a skladů, vedoucí linek, technology.
Cílem je snížení výrobních nákladů pomocí produktivity a flexibility výroby. Pravidla organizovaného pracoviště.
Návrh optimalizace pracovišť s ohledem na procesy, tok materiálů a flexibilitu výrob.
Nízkonákladová automatizace pro ulehčení práce operátorů. Efektivní vizualizace na pracovišti.
Jak pracovat s výsledky auditů pracovišť (5S) v delším horizontu.Řešení problémů ve firmách

Vhodné pro management, vedoucí pracovníky, technické pracovníky, kvalitáře, mistry a vedoucí linek, majitele firem.
Cílem je efektivní řešení problémů, zvýšení kvality výrobků a služeb, snížení výrobních nákladů. Interní a externí nekvalita.
Hledání kořenové příčiny. Standardizace PDCA.
Blbuvzdorná řešení POKA-YOKE, JIDOKA. Eskalace problémů.Autonomní údržba prakticky

Určeno pro vedoucí výroby, údržby, techniky.
Cílem je zapojení operátorů do péče o stroj tak, aby se údržbáři mohli věnovat preventivní a prediktivní údržbě. V důsledku vzájemné součinnosti vzroste disponibilita strojního zařízení tím, že se zredukují výpadky a budou řešit příčiny poruch.
Základní čištění a vizuální kontrola stavu stroje. Důležitost spolupráce výroby a údržby.
Trénink – předávání znalostí o funkcích stroje a nejčastější problémy. Zapojení zaměstnanců do řešení problémů se strojem.Projektové řízení akcí

Určeno pro firmy organizující společenské a vzdělávací akce, státní a neziskové organizace.
Cílem je zlepšení organizace projektů / akcí tak, aby nevznikalo přetěžování zaměstnanců v exponovaném období.
Zmapování všech potřebných procesů k uspořádání akce. Jak rozdělit aktivity mezi zaměstnance.
Potřebná dokumentace, evidence a sdílení informací v systému. Vyhodnocování akcí.Odborné poradenství poskytujeme formou individuálních konzultací pro firmy, živnostníky, start-upy i státní a neziskové organizace. Cílem je doporučit vhodné postupy řešení dané problematiky a vysvětlit na co si dát pozor, aby váš záměr byl naplněn. Konzultace jsou možné online, osobně v Hradci Králové, Praze, Brně nebo ve firmě objednatele.

Konzultační témata:

1. snižování firemních nákladů (úsporná opatření)
2. produktivita a efektivita práce
3. zlepšení organizace práce
4. nastavení a sledování firemních výsledků
5. promítnutí firemních výsledků do mzdy zaměstnance
6. nastavení personalistiky ke snížení fluktuace zaměstnanců
7. automatizace a digitalizace procesů
Konzultační den v Hradci Králové

Vhodné pro firmy, jednotlivce, začínající podnikatele
Bezplatná konzultace je individuální. Ve stanovený čas se věnujeme vždy jedné firmě.
Obvyklá délka trvání je 1 hod, po předchozí domluvě je možné prodloužení.
Obvyklá délka trvání je 1 hod, po předchozí domluvě je možné prodloužení.
Výsledkem bude doporučení a možnosti realizace z Vámi vybraných témat (viz. výše, body 1-7).
Konzultační dny se konají čtvrtletně v Technologickém centru Hradec Králové. Nejbližší termín s přihláškou najdete v sekci otevřené akce (odkaz)Osobní nebo online konzultace

Vhodné pro jednotlivce, start-upy, firmy, státní a neziskové organizace
Prodiskutujeme Vaše potřeby dle vybraných témat
Hodí se také při změnách v kariéře pro profesní růst
Nejvhodnější řešení a doporučení zaznamenáme do formuláře, který Vám zašleme obratem
Rezervace minimálně 1 den předem e-mailem: idf@inovacedofrem.cz nebo telefonicky +420 723 689 718.
Datum a čas konzultace Vám budou potvrzeny. Obvyklá délka trvání je 1-2 hodiny.


Pokud jednorázová konzultace nestačí můžete zakoupit zvýhodněné balíčky konzultačních hodin
5+1 hodina zdarma pro běžné úkoly
9+2 hodiny zdarma pro větší projekty
10 +2 hodiny zdarma pro rozjezd podnikáníMentoringový program na míru

Naučíme Vaše zaměstnance plně využívat pracovní potenciál
Budeme rozvíjet jejich schopnosti ke zlepšení výkonu celé firmy
Připravíme zaměstnance na postup v kariéře
Přivedeme účastníky k uvědomění si svých znalostí, slabých a silných stránek
Pracujeme s účastníky na zlepšení výkonnosti v rutinních činnostech a na úspěšném dokončování přiřazených projektů
Přineseme nezávislý pohled na řešení situace a pomůžeme vybrat optimální varianty řešení
Pracujeme formou pravidelných konzultací s jednotlivci, případně týmy
Zapojením zaměstnanců do mentoringového programu zlepšíte výkonnost celé organizace, pozitivně ovlivníte spokojenost zaměstnanců a pomůžete snížit fluktuaci
Cenová nabídka bude zpracována dle poptávky
Připravili jsme pro vás zvýhodněné balíčky mentoringu:
7+1 hodina zdarma pro malé společnosti nebo na zkoušku
35+5 hodin zdarma, 5 mentoringových dní pro zaměstnance
Dlouhodobá spolupráce je vhodná při zavádění LEAN nebo jako podpora managementu (např. koučing, nastavení strategie, podpora provádění změn). Práce na základě potřeb managementu společnosti. Doba trvání spolupráce je 3 nebo 6 měsíců. Velkou předností této služby je zapojení Procesního specialisty do Vašich každodenních rutin a problémů, které Vám pomůže vyřešit.


Spolupráce pro podporu zákazníka

Podpora organizace nenavázaná na konkrétní projekt, na základě přiřazených úkolů.
Proaktivní účast Procesního specialisty v závodě (upozornění na plýtvání, problémy a úzká místa).
Aktivní pomoc s řešením problémů, ...
Měsíční hodnocení plnění úkolů s vedením organizace. Doba trvání spolupráce je 3 nebo 6 měsíců .
Dle Vašich potřeb 1-3 dny v týdnu (1 den = 6 hod). Platba 1x měsíčně dle počtu dní čerpání balíčku ve firmě.

Pro cenovou nabídku nás kontaktujte


Kontakt

Z důvodu technických problémů nám zasílejte zprávy na email asistent@inovacedofirem.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

Inovace do firem

INOVACE DO FIREM s.r.o.

Simona Bidlová - Jednatelka

+420 723 689 718

idf@inovacedofirem.cz


Nela Bidlová - Asistentka / organizace akcí

+420 704 972 324

asistent@inovacedofirem.cz


Facebook       LinkedIn

www.inovacedofirem.cz