nahrávám...
Nahrávám ...

Lean transformace závodu


Jsme rádi, že vám můžeme představit úspěšné projekty, které pro vás mohou být inspirací. Zavedli jsme Lean v nadnárodní automotive společnosti formou dlouhodobé spolupráce. Jak vypadá Lean transformace závodu v pojetí INOVACE DO FIREM?


Výsledek 1,5 leté spolupráce:

> vytyčení strategických oblastí pro zlepšování v dlouhodobém horizontu
> nový layout výroby pro 34 pracovišť – zlepšení materiálového toku, zkrácení tras přepravy, snížení rozpracovanosti (WIP) ve výrobě pomocí supermarketů a nastavením interních logistických okruhů a optimalizací pracovišť
> návrh layoutu skladu (materiál, hotové výrobky, balení a expedice) - zkrácení tras přepravy, bezpečnost práce, kombinace pevných a plovoucích pozic pro zlepšení využití kapacit skladu a odstranění chyb v nakládkách
> standardizace práce manipulantů rozdělením do logistických okruhů (nastavení rutinních činností)
> revize norem klíčových produktů a nový standard procesu normování
> zavedení střediskového hospodaření s cílem zpřesnění tvorby budgetu a nástroj pro odhalování nadbytečných nákladů
> revize rozdělení přímých a nepřímých pracovníků
> nastavení řízení a monitorování úspor – sledování úspor od návrhu po ověřování ekonomické účinnosti realizovaných aktivit

Benefity projektu:

> zvýšení produktivity práce ve výrobě a skladech
> realizace aktivit na základě jejího přínosu (bezpečnost, kvalita, optimalizace provozních nákladů)
> optimalizace controllingových aktivit pro systematické odhalování příležitostí pro snižování provozních nákladů
> nastavení standardizovaných nástrojů pro sledování účinnosti zlepšovacích aktivit
> týmová spolupráce interního týmu závodu s externím lean specialistou a jeho proaktivní pravidelná účast v závodě (1x – 3x týdně dle potřeby týmu)
> celková finanční úspora provozních nákladů s návratností investice do 1,5 roku

Již pátým rokem realizujeme změny pro stabilitu firem a jejich rozvoj na trhu.
Také přemýšlíte o změnách ve společnosti? Rádi za vámi přijedeme a probereme možnosti spolupráceKontakt

Z důvodu technických problémů nám zasílejte zprávy na email asistent@inovacedofirem.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

Inovace do firem

INOVACE DO FIREM s.r.o.

Simona Bidlová - Jednatelka

+420 723 689 718

idf@inovacedofirem.cz


Nela Bidlová - Asistentka / organizace akcí

+420 704 972 324

asistent@inovacedofirem.cz


Facebook       LinkedIn

www.inovacedofirem.cz