nahrávám...
Nahrávám ...

Nastavení firemní strategie a snížení doby dodávek zákazníkům


Jsme rádi, že vám můžeme představit úspěšné projekty, které pro vás mohou být inspirací. Nastavili jsme firemní strategii a snížili dobu dodávek zákazníkům formou projektu ve středně velkém podniku v oblasti výroby a distribuce chemie.


Výsledek 5 měsíční spolupráce:

> analýza podnikových výsledků, procesů a systémů společnosti
> revize SWOT analýzy
> revize vize a mise společnosti
> sestavení strategického plánu na 3 roky pro stabilizaci výroby, snížení provozních nákladů a růst na trhu
> roadmapa aktivit se zodpovědnostmi a prioritizací úkolů
> nastavení KPI (klíčové podnikové ukazatele pro oblast ekonomických výsledků, obchodních cílů, kvality a řízení operativy)
> VSM / mapování toku hodnot výrobku s cílem zkrácení doby dodávek zákazníkovi – mapa současného stavu, návrh budoucího stavu, realizace odsouhlasených aktivit (organizační a nízkonákladové), návrhy řešení a dlouhodobý plán ostatních aktivit k internímu zpracování
> stanovení pravidel pro prioritizaci objednávek do výroby
> optimalizace ERP systému pro zlepšení plánování
> optimalizace skladových zásob – ABC analýza, výpočet min. max skladových limitů
> sledování reálného času výroby výrobní dávky
> optimalizace pracovišť výroby
> návrh optimalizace regálového skladu – pevné a plovoucí pozice dle obrátkovosti

Benefity projektu:

> stabilizace závodu pomocí schválené strategie, stanovených zodpovědností a priorit celým managementem
> zkrácení doby dodávek zákazníkovi z max. 10 dní na max. 5 dní (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
> středně obrátkové zboží s dodávkou do 3 dní (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
> rychloobrátkové zboží s dodávkou do 24 hodin (pro e-shop a dlouhodobé smlouvy)
> zvýšení efektivity tržních nákupů surovin
> výrazné snížení hodnoty skladových zásob – úspora 10% celkové hodnoty skladu
> zlepšení ukazatele Cash Flow
> uvolnění místa v regálovém skladu o 1/3

Již pátým rokem realizujeme změny pro stabilitu firem a jejich rozvoj na trhu.
Také přemýšlíte o změnách ve společnosti? Rádi za vámi přijedeme a probereme možnosti spolupráce



Kontakt

Z důvodu technických problémů nám zasílejte zprávy na email asistent@inovacedofirem.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

Inovace do firem

INOVACE DO FIREM s.r.o.

Simona Bidlová - Jednatelka

+420 723 689 718

idf@inovacedofirem.cz


Nela Bidlová - Asistentka / organizace akcí

+420 704 972 324

asistent@inovacedofirem.cz


Facebook       LinkedIn

www.inovacedofirem.cz